Kauza ZUŠ: S deťmi by sa politické hry hrať nemali. Odkazuje opozícia

Financovanie a situácia okolo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Mierovej ulici v Humennom bola opäť horúcou témou posledného rokovania Mestského zastupiteľstva v Humennom.

Mestskí poslanci z klubu Za demokratické Humenné už niekoľko mesiacov upozorňujú vedenie mesta na nedostatočné financovanie ZUŠ na Mierovej ulici. Nedostatok peňazí od zriaďovateľa, ktorým je mesto Humenné, spôsobilo podľa poslancov škole mnohé problémy. Situácia by sa mala konečne zlepšiť až v tomto roku. Mestskí poslanci schválili v tohtoročnom rozpočte pre školu viac peňazí ako vlani. Poslanci Mária Cehelská a Jozef Babják tvrdia, že mesto malo k tomuto kroku pristúpiť už oveľa skôr a nie, až keď došlo k zmene na poste povereného riaditeľa ZUŠ. Cehelská uviedla, že predchádzajúce poverené riaditeľky sa vedeli ozvať a, ako sa povie ľudovo, „nedržali hubu a krok“ a možno preto boli neprijateľné. Vedenie mesta tvrdí, že pri prideľovaní peňazí školám postupuje vždy v súlade s platnou legislatívou. „Nikto nikoho tu nechce likvidovať,“ povedal na rokovaní zastupiteľstva viceprimátor Andrej Semanco. Podobne reagoval aj prednosta Mestského úradu v Humennom Ondrej Bartko, ktorý tvrdí, že mesto pri financovaní škôl nikoho neznevýhodňuje.        

 

Poslanec: S deťmi by sa politické hry hrať nemali

Poslanec Jozef Babják z klubu Za demokratické Humenné naznačil, že nedostatočné financovanie základnej umeleckej školy mohlo mať politické pozadie. Predchádzajúca riaditeľka školy dostávala na chod zariadenia menej peňazí ako súčasný poverený riaditeľ. „Minulého roku sme upozorňovali, že rozpočet tejto školy je podseknutý. A to buď ho niekto podsekol úmyselne, alebo neovláda metodiku výpočtu príjmov, ktoré mesto má poukázať tejto škole,“ upozornil Babják, podľa ktorého je zaujímavé, že mesto našlo peniaze pre školu až potom, ako došlo k zmene na poste povereného riaditeľa.  „A zrazu tento rok už je to všetko v poriadku a je tam peňazí, koľko má byť. Je to tiež také nepochopiteľné. Zrejme je to politická hra, ale s deťmi by sa politické hry hrať nemali,“ upozornil poslanec Jozef Babják. 

 

Cehelská: Mesto urobilo chybu a podfinancovalo ZUŠ-ku

Samospráva na februárovom rokovaní zastupiteľstva navýšila dotácie na žiakov, ktorí navštevujú Základnú umeleckú školu na Mierovej ulici. Škola tak dostane v tomto roku o 81-tisíc eur viac ako minulý rok. „Pre mňa je to isté poznanie, že stačí vymeniť dve poverené nepohodlné riaditeľky, ktoré sa vedia ozvať, nedržia hubu a krok, a nový poverený pán riaditeľ nemusí robiť ani racionalizačné opatrenia, ani prijímať dôchodkyňu pre správne finančné nastavenie školy. Ja by som bola rada, keby ste verejne priznali, že mesto pred rokom urobilo chybu a podfinancovalo ZUŠ-ku, pretože s touto dotáciou by fungovali úplne bez problémov,“ povedala Cehelská.

 

Prednosta: Nikto nie je znevýhodňovaný

Prednosta Mestského úradu (MsÚ) v Humennom Ondrej Bartko hovorí, že mesto pristupuje k školám rovnako. „Každý má rovnakú štartovaciu čiaru. Peniaze idú rovnako pre každého. Nie je nikto znevýhodňovaný, nie je nikto ani zvýhodňovaný. My investujeme do svojho majetku tak, ako máme investovať, a staráme sa oň. Ta štartovacia čiara pre všetky školy je rovnaká,“ reagoval na výroky opozície prednosta. Podľa Bartka mesto poskytlo vlani škole peniaze len na základe informácií, ktoré im predložila samotná ZUŠ-ka. „Treba si uvedomiť, že každá jedna škola je právny subjekt a tú mieru zodpovednosti má v prvom rade riadiaci pracovník. A pokiaľ nám poskytne informácie, ktoré sú zavádzajúce, a ja tvrdím, že v roku 2016 tie informácie Základnej umeleckej školy, čo sa týka počtu žiakov, boli zavádzajúce. A z toho sa vychádzalo. My nič iné sme minulého roku ani nemohli, ani nevedeli urobiť, pretože už len sa hasilo to, čo sa spôsobilo niekoľko mesiacov minulého roku,“ povedal prednosta. Škola mala mestu nahlásiť nižší počet žiakov, a preto dostala nižšiu dotáciu. „Stále budem trvať na tom, že v roku 2016 nám nahlásila počty. Ten príspevok sa stále odvíja od počtu detí, koľko detí je, toľko peňazí škola dostane. To si môžeme čokoľvek iné nahovárať dookola a hľadať dôvody kdekoľvek,“ poznamenal prednosta. Rozhodnutia mesta obhajoval aj zástupca primátorky Andrej Semanco. „Toto je v súlade s legislatívou a to, čo môžeme dať, dáme. Nikto nikoho tu nechce likvidovať,“ dodal Semanco. Poslanec Jozef Babják tvrdí, že mesto by do budúcnosti malo detailnejšie informovať poslanecký zbor o tom, koľko peňazí ide na financovanie škôl od štátu a aká suma z rozpočtu mesta.

 

Poslankyňa: Zriaďovateľ podľa ministerstva školstva porušuje zákon

Poslankyňa Mária Cehelská poukázala aj ďalší fakt, ktorý podľa nej nie je v poriadku. Škola už niekoľko rokov nemá riaditeľa, ktorý by vzišiel na základe výberového konania. Mesto od roku 2014 poverilo vedením školy už tretieho riaditeľa. Bývalá riaditeľka ZUŠ Daniela Polovková bola poverená vedením školy opakovane šesťkrát od júla 2014 až do polovice minulého roka. Potom ju na pár mesiacov vystriedala jej zástupkyňa Katarína Rondziková. A od polovice januára 2018 je povereným riaditeľom učiteľ výtvarného odboru Igor Hanák. Cehelská upozornila, že podľa ministerstva školstva dochádza zo strany mesta k porušovaniu zákona 552 z roku 2003. „Je povinný vypísať výberové konanie zriaďovateľ,“ zdôraznila poslankyňa. Podľa Cehelskej výklad zákona, ktorý poskytlo ministerstvo školstva, je jednoznačný. „Jasne hovorí, že zriaďovateľ porušuje zákon, pretože môže poveriť aj niekoľkokrát, ale najprv musím urobiť výberové a dokázať, že nie je úspešné, až potom môže človeka poveriť,“ povedala Cehelská. Podľa vedenia mesta je všetko v poriadku. „Ministerstvo nie je vykladačom zákona ani ničoho iného, aj keď je predkladateľom. Jednoducho vykladať zákon môže len súd. A pokiaľ bol niekto alebo je niekto poškodený, nech sa obráti na orgány činné v trestnom konaní,“ reagoval prednosta.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné