Kauza Nexis: Náhoda, úmysel alebo dobre zinscenovaný podvod?

Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné je presvedčená, že v situácii, keď ide o udržanie stoviek pracovných miest a budúcnosť priemyselného parku v Humennom, sa v spore s Nexisom nemôže tváriť, že všetko je v poriadku, a spoliehať sa na nepresvedčivé, nejasné stanoviská a vyjadrenia manažmentu zadlženej firmy. Kľúčový veriteľ Nexisu, firma Chemes, sa obáva, že peniaze sa tu strácajú, a naznačuje, že táto situácia môže ohroziť pracovné miesta nielen v samotnom Nexise, ale v celom priemyselnom parku.

Spoločnosť Nexis Fibers, a. s., sa dostala do vážnych finančných problémov pre šafárenie vedenia firmy ešte v roku 2016. Viacerým firmám a bankám dlhuje milióny eur. Definitívny krach Nexisu zatiaľ odvrátila reštrukturalizácia, prostredníctvom ktorej má zadlžený Nexis splatiť časť svojich miliónových dlhov. Medzi kľúčových veriteľov Nexisu patrí spoločnosť Chemes, a. s., Humenné, ktorá pre Nexis vyrába a dodáva energie. Od začiatku reštrukturalizácie ubehli už takmer tri roky a vedenie spoločnosti Chemes sa obáva, že Nexis nebude schopný splatiť svoje dlhy. Vedenie spoločnosti Chemes, a. s., Humenné v súvislosti s predajom Nexisu a následnou reštrukturalizáciou upozorňuje na závažné okolnosti a fakty, ktoré prinajmenšom vyvolávajú rôzne otázniky a obavy, či to, čo sa deje s Nexisom, je v súlade so zákonom, právnym štátom a v záujme veriteľov, ktorým Nexis dlhuje milióny eur. Chemes zdôrazňuje, že o situácii v Nexise je potrebné otvorene hovoriť, pretože sa to dotýka nielen samotných zamestnancov tejto firmy a nespokojných veriteľov, ale aj stoviek ďalších pracovníkov, ktorí pracujú v priemyselnom parku v Humennom.

Firmu s miliónovým majetkom ohodnotili na 0 eur

Chemes upozorňuje, že pri Nexise sa dejú zvláštne veci už od samého začiatku reštrukturalizácie. Prvý čudný krok a rozhodnutie nastalo v januári 2017, keď spoločnosť Mazars, ktorá sa zaoberá ohodnotením podnikov pri fúziách a akvizíciách, stanovila finančnú hodnotu na odkúpenie Nexisu. Podľa Chemesu spomínaná firma určila, že hodnota Nexisu je 0 eur. Chemes hovorí, že je to naozaj zvláštne, že firma, ktorá má investície v strojoch, technológiách a v tom čase vlastnila aj fabriku v Lotyšsku, bola ohodnotená ako fabrika, ktorá prakticky nemá žiadnu hodnotu. Aj vďaka tomuto podivnému ohodnoteniu sa podľa Chemesu predal Nexis za podozrivo nízku sumu.(300-tisíc švajčiarskych frankov)

Chemes: Prečo schválili horší plán a v čí prospech rozhodujú súdy?

Kolotoč absurdných rozhodnutí podľa Chemesu pokračoval ďalej po ohodnotení Nexisu aj po samotnom predaji fabriky a schvaľovaní reštrukturalizačného plánu. Chemes hovorí, že pravdepodobne pod vplyvom záujmových skupín bol schválený výrazne horší plán, ako navrhoval Chemes. Bola schválená oveľa nižšia finančná ponuka, za ktorou stál takzvaný český priemyselník Ivo Bezloja. (Osoba s rovnakým menom je zapísaná ako spolupracovník bývalej ŠTB v Českej republike.)

Kočnerova threema už aj v Humennom

Reštrukturalizáciu pripravila s Nexisom spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., spadajúca pod renomovanú právnickú kanceláriu Ikrényi & Rehák. Je zaujímavé, že mená právnikov z tejto kancelárie sa objavili aj v nedávno zverejnenej Kočnerovej komunikácii Threema, ktorá odkrýva jeho komunikáciu s viacerými sudcami a právnikmi. Právnik zo spomínanej kancelárie mal podľa prepisov Kočnerovej threemy organizovať zabíjačku, na ktorej boli okrem Kočnera aj viacerí sudcovia a advokáti. Chemes pri svojom spore s Nexisom poukazuje aj na súdne rozhodnutia, ktoré boli vo viacerých prípadoch v prospech zadlženého Nexisu. Vedenie Chemesu sa preto pýta: „Je to len náhoda alebo má niekto obrovský vplyv?“ V súvislosti s kauzami a škandálmi, ktoré sa týkajú súdnictva a ktoré v posledných mesiacoch vyplávali na povrch, sa Chemes tak ako viacerí slušní obyvatelia Slovenska obáva, či rozhodovania súdov na Slovensku sú naozaj objektívne, nezaujaté a spravodlivé.

Smeruje vyšetrovanie do stratena?

V súvislosti s Nexisom sa v posledných mesiacoch pozabudlo na samotné vyšetrovanie, ktoré má súvisieť s touto spoločnosťou a jej bývalým vedením. Potom, čo bývalý šéf Nexisu Marcho Marchetti skončil v rukách švajčiarskej polície, nabehli do firmy Nexis príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a predstavitelia švajčiarskej prokuratúry. Veritelia, ktorí pre zlé hospodárenie Nexisu prišli o milióny eur, doteraz neboli oboznámení s výsledkami vyšetrovania. Vedenie Chemesu sa preto pýta: „Prišli firmy, podnikatelia a banky o milióny eur len pre podvodné konanie bývalého šéfa Nexisu alebo je za to spoluzodpovedný aj niekto iný?“

Nexis kúpili za pár tisíc, ale dcérsku fabriku predali za milióny

Chemes dlhodobo upozorňuje aj na podivný predaj dcérskej fabriky Nexisu, ktorá sa nachádza v Lotyšsku. Na celom prípade sú zaujímavé dve zásadné skutočnosti. Nexis predal fabriku v Lotyšsku v roku 2019 svojmu predsedovi predstavenstva Ivovi Bezlojovi za 2,5 milióna eur. Predseda predstavenstva tak podľa Chemesu predal fabriku de facto sám sebe. Firma Iva Bezloju pritom pred viac ako dvomi rokmi kúpila v reštrukturalizácii celý Nexis aj s lotyšským závodom len za 300-tisíc švajčiarskych frankov!!! Chemes ako kľúčový veriteľ, ktorému Nexis dlhuje milióny eur, sa pritom nedozvedel, kde peniaze z predaja lotyšskej fabriky napokon skončili. Chemes hovorí, že nemá žiadne informácie o tom, že by bol z tohto predaja uspokojený niektorý z veriteľov. „Peniaze sa tu akosi strácajú cestou,“ konštatuje Chemes vo svojom stanovisku. Vedenie spoločnosti Chemes, a. s., Humenné informovalo, že v priemyselnom parku podniká už takmer 30 rokov a na rozdiel od rôznych zahraničných manažérov a neznámych vlastníkov reštrukturalizovanej firmy Nexis, a. s., má záujem na stabilite a udržaní zamestnanosti v Humennom. Zároveň dodalo, že v súvislosti so situáciou v Nexise sa obáva, aby nedošlo k jeho vytunelovaniu a presunutiu jeho výrobných aktivít do Lotyšska.

Chemes: Ako chcú splatiť dlhy, keď si na splátku museli požičať?

Vedenie Chemesu tvrdí, že schválený reštrukturalizačný plán sa im javí len ako „manévrovanie, ktorého snahou je vytvoriť priestor a čas. Celý tento proces môže napokon skončiť vytunelovaním firmy a konkurzom,“ konštatuje vedenie Chemesu. Podľa Chemesu to vyzerá tak, že firma Nexis pravdepodobne nedokáže splatiť miliónové dlhy a so svojimi skrytými akcionármi a majiteľmi pravdepodobne smeruje do konkurzu. Spoločnosť Nexis to odmieta. Na otázku, či chystá firmu do konkurzu, vedenie Nexisu odpovedalo, že nie. Nexis odmieta aj to, že nie je schopný splácať svoje dlhy. Na otázku, či je pravdou, že nie je schopný vyplatiť podľa reštrukturalizačného plánu veriteľom peniaze, ktoré dlhuje, odpovedalo vedenie Nexisu: „Nie je to pravda.“ Chemes ďalej upozorňuje, že reštrukturalizačný plán je pre nezabezpečených veriteľov nevýhodný. Na začiatku reštrukturalizácie dlhoval Nexis nezabezpečeným veriteľom až 21 miliónov eur!!! Z tejto sumy mal Nexis v priebehu troch rokov, presnejšie do konca roka 2019, splatiť len 21 percent. Teda 4,4 milióna eur. Ďalších až 79 percent dlhu si odložil splatiť až v nasledujúcich rokoch. Je to suma až 16 miliónov eur. Chemes má obavy, že Nexis tento plán nenaplní. „Dostali sa k nám informácie, že na poslednú kvartálnu splátku si mali dokonca požičať vyše 800-tisíc eur,“ tvrdí vedenie Chemesu. „Na veriteľskom výbore sme sa pýtali, kde sú peniaze a ako chcú splatiť 16 miliónov eur, keď si údajne požičali na splátku do konca roka 2019 necelý milión. Relevantnú odpoveď sme nedostali,“ konštatuje Chemes.

Špinavá mediálna kampaň proti Chemesu

Chemes tvrdí, že Nexis sa snaží svoje problémy zhodiť výlučne na ramená Chemesu, aby sa zbavil svojej zodpovednosti za kroky, ktoré ho dostali do dlhov a následne do reštrukturalizácie, ktorá sa podľa Chemesu pravdepodobne skončí fiaskom. Mnohým problémom sa podľa Chemesu mohlo predísť už na samotnom začiatku reštrukturalizácie. „Keby Nexis v medzinárodnom tendri kúpila renomovaná firma, ako to navrhoval Chemes, ktorá by mala na zreteli oddlženie tejto firmy, uhradenie záväzkov a udržanie zamestnanosti,“ skonštatovalo vedenie Chemesu. „Firmám a bankám teraz hrozí, že milióny eur už nikdy neuvidia, a ohrozené sú aj stovky pracovných miest,“ tvrdí Chemes. „Preto je namieste otázka, či to, čo sa deje od samého začiatku v Nexise, je náhoda, úmysel alebo dobre zinscenovaný podvod?“ pýta sa vedenie Chemesu.

 

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné