INZERCIA - Som otvorený všetkým možnostiam a vždy sa snažím nájsť riešenie

S kandidátom na poslanca Prešovského samosprávneho kraja – PETROM KULANOM, sme sa rozprávali pre týždenník Humenský expres.

O politiku mladí ľudia nejavia príliš záujem. O to viac teší, keď stretneme mladého zapáleného človeka ako Vy, ktorý sa rozhodol kandidovať vo voľbách do vyšších územných celkov. Vieme, že pochádzate z obce Myslina, mohli by ste nám o svojom živote povedať viac?

Prvé ročníky základnej školy som absolvoval v Mysline a ďalšie na ZŠ Pugačevovav Humennom. Po Strednej škole podnikania v Strážskom som pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. A tam som získal aj magisterský titul v odbore Politológia.

 

Štúdium politológie asi nebola náhoda. Čo Vás k jeho štúdiu priviedlo?

Určite rodinné zázemie a záujem o spoločenské dianie u nás v obci i našej krajine. Pred nástupom na vysokú školu to bolo skôr o podrobnom sledovaní politického diania, ale v mnohom mi pomohla  moja „alma mater“ - Filozofická fakulta PU. Hlavne v tom, že nestačí len dianie sledovať, ale treba sa do neho aj aktívne zapájať. Práve počas vysokoškolského štúdia sme sa ako študenti často stretávali s rôznymi problémami, ktoré bolo potrebné riešiť s kompetentnými osobami, či s vedením fakulty alebo univerzity. Už vtedy som pochopil, že ak chceme niečo zmeniť, nestačí sa len posťažovať večer pri pive, ale je potrebné vyvíjať iniciatívu. Viac ako päť rokov som hájil záujmy a zastupoval študentov Prešovskej univerzity v Prešove na všetkých úrovniach - fakultnej, univerzitnej i na najvyššej celoslovenskej. Svoje poznatky a skúsenosti z pôsobenia v najvyššom rozhodovacom orgáne vysokej školy - akademickom senáte, som pretavil do členstva v Študentskej rade vysokých škôl SR, kde som zastával post podpredsedu valného zhromaždenia.

 

Na mladého človeka už máte za sebou veľké skúsenosti. Čomu sa venujete vo voľnom čase?

Približne od mojich štrnástich rokov sa venujem dobrovoľníctvu. Konkrétne dobrovoľnému hasičstvu. Od hasičského športu, cez vedúceho mládeže a dorastu, následne ako rozhodca až po súčasnosť, keď sa venujem predovšetkým preventívnej oblasti. Pôsobím aktívne ako rozhodca na všetkých úrovniach hasičských súťaží. V rámci Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pôsobím v regionálnych, územných a krajských štruktúrach. V súčasnosti sa venujem najmä práci s deťmi a preventívno-výchovnej činnosti.

 

Oboznámte verejnosť bližšie s prácou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR je v súčasnosti jedným z najväčších občianskych združení na Slovensku. Zároveň má bohatú históriu i tradíciu. Združuje osoby, ktoré majú záujem pomáhať v núdzi, venovať sa výchove detí a mládeže na tejto úrovni, prevencii,verejno-prospešnej či kultúrnej činnosti. V posledných rokoch sa dobrovoľnému hasičstvu venuje zvýšená pozornosť aj zo strany štátu, ktorý podporuje zriadené dobrovoľné hasičské zbory v obciach po materiálnej stránke, čiže hasičskými automobilmi, protipovodňovými vozíkmi, ale pomáha DHZ aj finančnou podporou prostredníctvom rôznych dotácií. Ako člen územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorá združuje okresy Humenné, Medzilaborce a Sninu, sa v súčasnosti venujem najmä práci s mládežou a v spolupráci s obcami pôsobím pri využívaní dotácií od štátu.

 

Máte záujem pôsobiť v regionálnej politike. Viete, čo Vás v nej čaká?

Komunálna politika mi nie je cudzia, takže môžem povedať, že áno. V rokoch 2010 – 2014 som bol poslancom Obecného zastupiteľstva v Mysline. Komunálna politika je síce najnižšia úroveň samosprávy na Slovensku, no dovolím si tvrdiť, že azda aj najnáročnejšia. Človek je pravidelne konfrontovaný s realitou, skutočnými problémami a nedostatkami z praxe, na ktoré často nemyslí ani zákon, teda, presnejšie naši legislatívci. V súčasnosti pôsobím aktívne v samospráve ako zamestnanec kancelárie primátorky krajského mesta, takže aj moje každodenné pracovné povinnosti dokazujú, aká  náročná je komunálna politika.

 

Trošku netradičná úvaha... ale prezraďte na seba aj niečo, čo by ste hodnotili ako svoju nevýhodu.

Mojou nevýhodou je skutočnosť, že nerád sa vyjadrujem k záležitostiam, ktorým vôbec nerozumiem. A tí, ktorí ma poznajú osobne, vedia, že taktiež nerád sľubujem, ak si nie som na sto percent istý, že to splním alebo dokážem sľub naplniť. Na druhej strane, moja nevýhoda je pre iných kandidátov výhodou a marketingovým nástrojom. Používajú populistické slogany alebo frázy, ktoré si „vygooglili“ a mnohým veciam možno ani len nerozumejú.

 

Čo hovoríte na prebiehajúcu volebnú kampaň?

Pred voľbami sa mnoho ľudí stáva odrazu odborníkmi na všetko. Preto v mojej kampani nenájdete megalomanské sľuby a z mojej strany sa nestretnete ani s antikampaňou. Mojím cieľom je budovať to, čo je dobré, vylepšovať nedostatky a odstrániť chyby, ktoré nastali. Som človek otvorený všetkým možnostiam a vždy sa snažím nájsť riešenie.

 

Čo považujete za svoju najväčšiu výhodu, prečo by mali voliči uvažovať pri voľbách do vyšších územných celkov  práve o Vás?

Nie som úplný začiatočník, ktorý sa odrazu z ničoho nič rozhodol kandidovať. V oblasti samosprávy a komunálnej politiky sa pohybujem, aj napriek môjmu veku,  už dlhší čas. Vo svojej doterajšej kariére som pracoval v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. To znamená, že na fungovanie vecí nemám len jednostranný pohľad a na každý problém sa pozerám z oboch strán. Keďže som mal možnosť začínať od najnižšej úrovne komunálnej a miestnej politiky, získal som základný a potrebný rozhľad na fungovanie samosprávy. Nemám nasadené ružové okuliare, ale viem, že  úprimný záujem problémy riešiť je oveľa prospešnejší ako neustále hľadanie výhovoriek.

 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné