INZERCIA - NIE JE MI TO JEDNO, že o nás hovoria ako o zapadákove! ANDREJ GMITTER, nezávislý kandidát na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja?

Prešovský kraj dlhodobo patrí na posledné priečky vo všetkých dôležitých ekonomických ukazovateľoch. Najvyššia nezamestnanosť, najnižšie priemerné mzdy, najväčšia chudoba, najvyššia migrácia za prácou a najnižšie investície. Samozrejme nesmieme zabúdať na nekvalitnú infraštruktúru a zlú dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Nie je mi to jedno, že sme na chvoste Slovenska a niektorí hovoria o našom regióne ako o zapadákove.

Čo chcete hlavne zmeniť?

Zlé ekonomické ukazovatele nie sú iba čísla. V praxi to znamená, že ľudia od nás musia odchádzať za prácou do iných regiónov či zahraničia, rodiny prichádzajú o otcov, mamy či deti. Negatívne to teda vplýva na rodinný život. Chcem, aby aj ľudia tu, na východe našej krajiny, našli uplatnenie a žili dôstojný život. Aby náš región ponúkol každému, kto chce pracovať aj dostatočne finančne ohodnotenú prácu. Aby bola dostupná zdravotná starostlivosť pre každého, nielen pre vyvolených, aby sa posilnila verejná doprava aj v odľahlých obciach, aby sa zatraktívnil celý región a prilákali sme nielen domácich, ale aj zahraničných turistov. Chcem zlepšiť sociálne služby, aby o príspevku na odkázaného občana nerozhodovali úradníci, ale aby o ňom rozhodol samotný občan, či sa o neho postará niektoré sociálne zariadenie alebo rodinný príslušník. Aby sa o východe Slovenska nehovorilo ako o najzaostalejšej časti krajiny, ale ako o TOP regióne východnej Európy.

Dá sa to dosiahnuť?

Všetko sa predsa dá, keď sa chce. Prečo je Košický kraj, prípadne Banskobystrický kraj, či iné kraje na tom lepšie? Žijú tam iní, lepší ľudia? Nemyslím si to, a preto viem, že je potrebná zmena v riadení Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Je potrebné pritiahnuť sem investorov, ale najmä podporovať malých a stredných podnikateľov. Tí tvoria chrbticu nášho hospodárstva. V regióne máme prírodné a kultúrne bohatstvo, len treba správne naštartovať a oživiť cestovný ruch. S tým sú spojené aj nové pracovné miesta a naštartovanie ekonomiky. Máme tu predsa Vysoké Tatry, Domašu, pamiatky svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a mnoho ďalšieho, na čom vieme stavať a naštartovať ekonomický rast a rozvoj. Dôležitý je najmä regionálny sociálny dialóg medzi zamestnávateľmi, zástupcami zamestnancov a Úradom PSK. Som typ človeka, ktorý hľadá spôsoby, ako sa to dá a nie dôvody, ako sa to nedá. Aj v hokeji bol Bardejov nikto a tvrdou prácou sa dostavili úspechy. Za môjho riadenia klubu sme postúpili z II. ligy do I. a 7 rokov sme diktovali trend v prvej hokejovej lige. Získali sme 3 zlaté medaily, čiže zlatý hattrick, 1 striebornú a 2 bronzové. 3 krát sme hrali baráž o postup do extraligy. Všetko sa dá dosiahnuť, ale len tvrdou prácou. Tak je to, myslím si, v každej oblasti života.

V čom je „sila“ nášho regiónu?

Predovšetkým v ľuďoch. Žijú tú pracovití, šikovní ľudia, ktorí sa tu narodili, vyrastali a chcú tu aj zostať.

Ako vidíte Vaše šance uspieť v silnej konkurencii?

Na stretnutiach s ľuďmi v našom kraji vnímam, že chcú zmenu. Že im to tiež nie je jedno. Každodenne od nich počúvam, čo ich trápi a aké majú problémy. Som však realista a nemám ružové okuliare. Ako však plynie čas a voľby sa blížia, mám pocit, že šanca na úspech je reálna. Záleží však na ľuďoch, či získam ich dostatočnú dôveru a budem môcť urobiť všetko, čo som si stanovil v mojich prioritách, ale hlavne, aby výsledkom môjho snaženia neboli nejaké sľuby, ale reálne zvýšenie životnej úrovne všetkých obyvateľov Prešovského kraja, aby výsledky boli citeľné.  

Čo problém s Rómami, je to pre mnohých citlivá téma. Kde vidíte riešenie?

Neprispôsobilosť mnohých rómskych spoluobčanov treba brať ako fakt, netváriť sa, že tu tento problém nie je. Ale treba si uvedomiť, že neprispôsobiví sú aj niektorí „bieli“. Beriem to ako výzvu, s ktorou sa musíme popasovať, obzvlášť v našom regióne. Teraz myslím priniesť reálne riešenia, nielen teoretizovať a vymýšľať projekty pre projekty. Len aby sme sa tvárili, že niečo robíme, ale bezvýsledne. Poznám mnohých, skutočne veľmi šikovných a vzdelaných Rómov, práve ich by som do riešenia dnešnej situácie zapojil. Neriešiť veci o nich, bez nich. Všetko sa dá, keď sa chce a pozitívny príklad môže byť veľmi motivujúci aj pre iných. Treba nájsť také riešenia, s ktorými budú súhlasiť samotní Rómovia a budú ich v prvom rade akceptovať. Potom môžeme očakávať aj konkrétne pokroky. V prvom rade vidím riešenie najmä vo vzdelávaní Rómov, to je podľa mňa cesta, ktorou sa uberať.

Je ťažké byť nezávislým kandidátom? Máte silnú politickú konkurenciu. Prečo by mali občania voliť práve Vás?

Je to náročné, nedostávam finančnú podporu od žiadnej politickej strany, za mojou kampaňou nie sú žiadne veľké marketingové agentúry. Nestoja za mnou žiadni oligarchovia či lobistické skupiny. To je podľa mňa zároveň aj obrovskou výhodou, nemusím sa nikomu žiadnym spôsobom revanšovať a počúvať politický diktát zo straníckej centrály, či politických mecenášov. Som teda v rozhodovaniach slobodný. To, čo odo mňa ľudia očakávajú, to čo poviem, platí a bude platiť aj v prípade úspechu či neúspechu.. A táto nezávislosť mi za to stojí. Zároveň som myslím si, jediným nezávislým kandidátom s dostatočnými riadiacimi skúsenosťami. Úrad PSK je totiž kolos ľudí a inštitúcii, ktoré je potrebné od prvého dňa po nástupe riadiť. Mám skúsenosti z riadenia štátnej inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá metodicky riadila, kontrolovala a usmerňovala činnosť 8 krajských úradov. Bol som poslancom mestského zastupiteľstva, teda poznám postupy a procesy v rámci fungovania samosprávy a verejnej správy. Taktiež aj v športe som riadil tím ľudí, s jasným cieľom dosahovať úspechy a prvé priečky. Tieto dlhoročné skúsenosti sú určite mojou obrovskou devízou. Zároveň nekandidujem za poslanca do VÚC. Mám záujem vykonávať len jedinú funkciu, nakoľko som názoru, že jeden mandát stačí, ak ho chce človek vykonávať s maximálnym úsilím. Župan musí byť v prvom rade dobrý manažér.

Kto vám financuje predvolebnú kampaň?

Ako nezávislý kandidát si prakticky všetky náklady hradím zo svojich peňazí. Našli sa však už aj ľudia, čo mi prispeli. Za čo som im nesmierne vďačný. Čo sa týka financovania mám zriadený transparentný účet. Každý, kto má záujem, môže sledovať všetky finančné pohyby na účte, to znamená, ako a na čo, boli peniaze použité.  Je možné ho sledovať aj prostredníctvom mojej internetovej stránky www.andrejgmitter.sk. Doposiaľ som minul cca 22-tisíc eur.

Aké sú Vaše odhady, ako dopadnú výsledky volieb? Ako by ste tipovali?

 

V prvom rade je potrebné vziať v úvahu, že ľudia ani nevedia, aké kompetencie ma Úrad Prešovského samosprávneho kraja. Možno to bolo zámerom, možno nie, že to ľuďom nebolo dostatočné prezentované. Kompetencie úradu sú však rozsiahle a mnohé rozhodnutia priamo ovplyvňujú život v regiónoch, či je to zdravotná starostlivosť, stav ciest, sociálne služby, regionálny rozvoj, stredné školstvo, atď. Účasť v týchto voľbách do VÚC bola v minulosti na úrovni 20%, čo je veľmi nízke percento. Ak to ľudom NIE JE JEDNO, ako sa im reálne žije, tak musia ísť k urnám vo väčšom počte, inak to bude v takom stave ako posledných 16 rokov. Teda, ak nepôjdu voliť asi im situácia v Prešovskom kraji vyhovuje. Ja verím, že občania majú už dosť politických hašterení a politiky ako takej a dajú vo voľbách prednosť nezávislým kandidátom. Verím teda v zdravý úsudok našich obyvateľov.

 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné