INZERCIA - ANDREJ GMITTER: „NIE JE MI TO JEDNO!“

nezávislý kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja

•    otec dvoch detí, športovec, včelár

•    obchodný riaditeľ v súkromnej spoločnosti

•    9 rokov generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce

•    4 roky poslanec Mestského zastupiteľstva v Bardejove

•    21 rokov manažér hokejového klubu HC 46 Bardejov

•    8 rokov SZČO

Vážený čitateľ,

NIE JE MI TO JEDNO!...že Prešovský kraj dlhodobo zaostáva za všetkými ostatnými krajmi našej krajiny. Nie sme predsa o nič horší ľudia ako tí v Košickom či Banskobystrickom.

NIE JE MI TO JEDNO! ...že patríme na posledné priečky vo väčšine ekonomických ukazovateľov. Máme najvyššiu nezamestnanosť, najnižšie priemerné platy, je tu najväčšia chudoba, najvyššia migrácia a ani s prílevom investícií to nie je žiadna sláva.

NIE JE MI TO JEDNO!...že pre nedostatok pracovných miest či veľmi slabé platy musia ľudia z kraja odchádzať za prácou do iných regiónov alebo do zahraničia.

NIE JE MI TO JEDNO!...že rodičia žijú odlúčení od svojich detí, že manželky vidia svojich mužov len občas.

NIE JE MI TO JEDNO!...aká je u nás dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ani to, že mnohé obce nie sú dostatočne prepojené verejnou dopravou.

NIE JE MI TO JEDNO!...že PSK nevie dostatočne spropagovať naše prírodné a kultúrne bohatstvo, a tým prilákať viac turistov i oživiť v kraji cestovný ruch.

NIE JE MI TO JEDNO!...v akom stave sú naše cesty.

NIE JE MI TO JEDNO! ...že mladí ľudia si po skončení štúdia nevedia nájsť uplatnenie v sídle bydliska či regiónu, že stredné školy nepripravujú študentov pre trh práce podľa potrieb zamestnávateľov.

NIE JE MI TO JEDNO!...že súčasné vedenie Prešovského samosprávneho kraja mohlo za posledné tri volebné obdobia pozitívne ovplyvniť uvedené oblasti, ktoré sú v kompetencii PSK, ale neudialo sa tak.

Župan a vedenie VÚC nedokázali dlhodobo riešiť základné veci, ktoré občania nášho Prešovského kraja potrebujú a negatívne trendy sa prehlbujú čím ďalej, tým viac.

A z tohto dôvodu kandidujem na predsedu Prešovského samosprávneho kraja, pretože je čas na zmenu! Môj program je komplexný, zameraný na potreby občanov.

Viac informácií o mne, mojich prioritách a cieľoch, je zverejnených na webovej stránke ako aj na facebooku:

http://www.andrejgmitter.sk/sk/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016618182168

 

 

Na to, aby sa mi podarilo zmeniť súčasný stav, však potrebujem aj Vašu pomoc.

NIE JE VÁM TO JEDNO?!

Tak sa spoločne pokúsme zmeniť situáciu v našom kraji a to tým,

že 4. novembra pôjdeme všetci voliť.

 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné