Humenskí poslanci si chcú posvietiť na financovanie umeleckých škôl

Mestskí poslanci chcú väčšiu kontrolu súkromných základných umeleckých škôl (SZUŠ), ktoré pôsobia v Humennom a sú spolufinancované z mestskej kasy.Pre tri súkromné umelecké školy vyčlenilo mesto na tento rok zo svojho rozpočtu vyše 881-tisíc eur.

Financovaním súkromných základných umeleckých škôl sa zaoberali poslanci pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2020. Samospráva financuje zo svojho rozpočtu mestskú ZUŠ na Mierovej ulici sumou vyše 580-tisíc eur a tri SZUŠ sumou 881-tisíc eur. Podľa niektorých poslancov ide o značný balík peňazí, ktorých čerpanie by sa malo intenzívnejšie kontrolovať.

Poslanec: Školy by mali byť kontrolované náhodne

Základné umelecké školy v Humennom navštevuje vyše 1900 detí. „To naše mesto by malo od rána do večera len spievať a hrať. My na túto činnosť dávame milión a pol eur,“ povedal sarkasticky poslanec Ivan Hopta. Oproti predchádzajúcemu roku navýšilo mesto SZUŠ-kám balík peňazí o 5 percent. Vedenie mesta hovorí, že peniaze sa využívajú zmysluplne na rozvoj detského talentu. „Dávame našim deťom,“ povedal primátor Miloš Meričko. Poslanec Andrej Semanco je presvedčený, že mesto by sa malo pri financovaní SZUŠ správať obozretne. Ako príklad uviedol, že v minulosti sa objavili problémy pri financovaní centra voľného času. „Neskutočne rástli, získavali veľa peňazí a potom sme zistili, že podvody robia. Ja netvrdím, že súkromné základné umelecké školy robia podvody, ja vôbec im nezávidím tie peniaze. Ale aby nejaký kontrolný mechanizmus bol,“ uviedol poslanec Semanco. Spomenul aj príklad. „Aby vedeli, že nie centrum voľného času napíše, že 67 detí chodí na kúpalisko v pondelok a ja som to bol kontrolovať, a tam je sanitárny deň, tak tam nikto nebol a sme zistili, že nič nevykonávali, len na papieri. A 130-tisíc zobrali na rok. Takže skončili tie centrá voľného času. Ja si myslím, že súkromné základné umelecké školy by mali byť kontrolované námatkovo,“ spresnil Semanco.

Poslanci: Talentované deti treba podporovať

Podľa poslankyne Aleny Židovej je podpora detí, ktoré navštevujú umelecké školy na území mesta, dôležitá, či už sú to deti z okolitých dedín, alebo priamo z Humenného. „Umožníme im, aby sa vzdelávali, nie aby sedeli doma za počítačom. Pretože ja si myslím, že každú mimoškolskú činnosť žiaka treba podporiť, či je to dieťa z dediny, či je to dieťa z mesta. Keď má talent a rodičia chcú, aby chodilo, tak mu to treba umožniť. A rozdiel medzi minuloročnou dotáciou a tohoročnou? To navýšenie možno je len 15-tisíc eur,“ upozornila poslankyňa Alena Židová. „V každom prípade treba podporiť deti, keď chcú sa vzdelávať a chcú robiť niečo iné poobede, a nie sú to len  spevy a hry, ale aj kolektívne – tanec. Je to väčší počet detí,“ reagoval poslanec Jozef Mocák. Podľa poslanca Branislava Čekovského nie všetky deti inklinujú k športu, a preto je potrebné podporovať aj deti, ktoré majú umelecké sklony. „Buďme za to radi, že sa vzdelávajú touto formou. Každé jedno euro, ktoré dáme do vzdelávania našich detí, sa nám vráti,“ dodal Čekovský.

Čekovský: Ak sú pochybnosti, treba kontrolu

Prednostka Mestského úradu v Humennom Valéria Kurťáková potvrdila, že základné umelecké školy v meste navštevuje 1915 detí. Spresnila, že nejde o presný počet, lebo jedno dieťa môže navštevovať aj viac krúžkov, skupinovú aj individuálnu formu. „Máme tu kontrolné orgány, ktoré majú konať svoju povinnosť, a ak je nejaká pochybnosť o použití týchto prostriedkov, nech neváha a nech dá podnet na kontrolu. Ja si myslím, že je to úplne legitímne a správne,“ poznamenal Čekovský. Zároveň bol proti tomu, aby sa znížil príspevok pre umelecké školy. „Rezervy tam nemáme, pretože pokiaľ znížime príspevok na tie súkromné školy, tak naopak zvýšime tým obyvateľom, ktorí majú deti v týchto školách, zvýšime dane, pretože budú musieť ten rozdiel doplatiť,“ povedal poslanec a pokračoval, „lebo čím viacej detí budeme mať, tým je to lepšie v týchto školách, pretože nerobia niečo iné, ale konajú zmysluplnú činnosť. Pokiaľ budeme toto mesto robiť pre starých, budú tu žiť starí ľudia, pokiaľ budeme robiť pre mladých, získame ich späť a niektorí sa vrátia a budú žiť tu mladí ľudia,“ povedal Čekovský. Viceprimátorka Mária Cehelská potvrdila, že o základné umelecké školy je záujem, čo sa prejavuje aj na ich vysokej návštevnosti. Oproti minulému roku pribudlo ďalších 76 detí. Poslanec Hopta naznačil, že deklarované počty žiakov nemusia úplne sedieť s realitou. „Čiže dohodnime sa na tom, že sa na to pozrieme po tej stránke, čo sa týka počtu žiakov,“ uviedol poslanec. Primátor Miloš Meričko vysvetlil, že kontrolu základných umeleckých škôl môže vykonať aj hlavný kontrolór mesta.

 

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné