Humenskí policajti riešili opitú mládež, nezodpovedných vodičov, ale aj diviakov

Činnosť Mestskej polície Humenné bola pestrá aj v mesiaci október. Policajti v danom období zistili až 194 priestupkov. Oproti mesiacu september je to o 22 priestupkov viac. Z uvedeného počtu bolo 119 priestupkov riešených v blokovom konaní pokutou na sumu 1 860 eur.Ostatné priestupky boli riešené dohovorom, 3 priestupky sú zatiaľ v riešení.Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol mestu náčelník Mestskej polície Humenné Marián Zub.

V októbri sa na priamom výkone služby podieľalo 14 príslušníkov MsP, ktorí svoju činnosť zameriavali hlavne na dodržiavanie verejného poriadku, rušenie nočného pokoja,  poškodzovanie mestského majetku, ochranu životného prostredia, dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách, ako aj na jednotlivých sídliskách, zabezpečovanie športových a kultúrno-spoločenských podujatí a zvýšený výkon služby koncom mesiaca na mestskom cintoríne a okolí pred „dušičkami“. Najviac až 125 priestupkov bolo zistených proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, proti verejnému poriadku bolo zistených 29 priestupkov, 7 prípadoch to boli priestupky na úseku podnikania, 4 priestupky porušením VZN o chove psov a 9 priestupkov bolo zistených na úseku o ochrane nefajčiarov a 1 priestupok na úseku životného prostredia. „Najčastejšie kontrolované miesta mimo mestských budov a objektov boli aj miesta, kde sa mládež najčastejšie zdržiavala cez deň a hlavne vo večerných a nočných hodinách: areály MŠ a ZŠ, vnútroblokové priestranstvá, detské a multifunkčné ihriská, pešia zóna vrátane Južného námestia, Park mieru, okolie MsKS, kaštieľa a skanzenu, nábrežie Laborca + hrádza, mestský cintorín a zóna športových areálov,“ informoval náčelník Mestskej polície Humenné Marián Zub.

K opitému 13-ročnému dievčaťu museli privolať záchranárov

Najviac priestupkov je neustále zisťovaných na úseku dopravy, a to nesprávnym parkovaním v parkovacích boxoch, na zákaze státia alebo zastavenia, na miestach vyhradených pre ZŤP a na mestskej zeleni.Najčastejšie bola počas výkonu služby kontrolovaná mládež a vo väčšine prípadoch vo večerných a nočných hodinách (hlavne piatky a soboty) za porušovanie verejného poriadku, znečisťovanie verejných priestranstiev, rušenie nočného pokoja, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, poškodzovanie majetku, zdržiavanie sa na detských ihriskách, výtržnosti v okolí barov a diskoték. Bola napríklad kontrolovaná skupinka tínedžerov, z ktorých bolo jedno 13-ročné dievča tak silne pod vplyvom alkoholu, že bolo nutné hliadkou MsP privolať RZP.

Zatúlaných psíkov odovzdali majiteľom

Naďalej sa dennodenne rieši otázka bezdomovcov, ako prespávanie na chodbách v budove Chemlonského internátu a požívanie alkoholických nápojov na verejnosti a znečisťovanie verejných priestranstiev. Hliadky MsP pravidelne stotožňovali a následne riešili pôvodcov skládok, ktorí nezodpovedne neustále vyhadzujú ku kontajnerom rôzny materiál, ako stavebný odpad pri prerábkach bytov, dvere, zárubne, skrine, postele a iný materiál a taktiež sa naďalej zisťovali majitelia vrakov, ktorí výzvou boli upozornení na ich odstránenie v stanovených termínoch. Na území mesta bolo odchytených 5 túlavých psov, ktoré boli umiestnené do záchytného koterca v Technických službách. Po odfotení týchto psíkov a umiestnení na webovú stránku mesta, v 3 prípadoch sa ohlásili majitelia a v 2 prípadoch psíky boli umiestnené v útulku. V tomto mesiaci bol opakovane a často zaznamenaný pohyb diviačej zveri v okolí bytoviek na Podskalke, kde hliadky MsP situáciu často riešili aj cez lesného hospodára. Cez kamerový systém boli hliadky MsP najčastejšie vysielané na námestie pred MsKS, kde mládež na kolobežkách a skateboardoch svojím skákaním poškodzujú dlažbu, ako aj pamätník vďaky, striekajú steny a dvere zo zadnej časti MsKS, čím poškodzujú mestský majetok.

Autor: 

  • mpo
  • ts
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné