Humenskí policajti riešili aj tri dievčatá vo Fontáne lásky

Mestská polícia (MsP) v Humennom musí často riešiť aj rôzne kuriózne prípady. Potvrdzuje to aj správa o činnosti mestskej polície za mesiac september, ktorú zverejnilo mesto na svojej webovej stránke.

Za spomínaný mesiac riešili príslušníci MsP až 172 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 87 priestupkov riešených v blokovom konaní pokutou na sumu 1 340 eur. Ostatné priestupky boli riešené dohovorom, 2 priestupky sú v riešení a v jednom prípade bola privolaná zranenej osobe RZP, kde bola poskytnutá asistencia. Náčelník Mestskej polície v Humennom Marián Zub na stránke mesta informoval, že najviac priestupkov bolo zistených proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, a to v 108 prípadoch. Ďalšie priestupky zistili proti verejnému poriadku, priestupky na úseku podnikania, priestupky porušením VZN o chove psov a jeden priestupok bol zistený na úseku o ochrane nefajčiarov. Najčastejšie kontrolované miesta mimo mestských budov a objektov boli aj miesta, kde sa mládež najčastejšie zdržiavala cez deň a hlavne vo večerných a nočných hodinách: areály MŠ a ZŠ, vnútroblokové priestranstvá, detské a multifunkčné ihriská, pešia zóna vrátane Južného námestia, Park Mieru, okolie kaštieľa a skanzenu, nábrežie Laborca + hrádza, mestský cintorín, zóna športových areálov a kúpalisko.

Posvietili si aj na mládež   

Počas výkonu služby, vo väčšine prípadoch cez víkendy vo večerných a nočných hodinách, opakovane riešili policajti mládež za porušovanie verejného poriadku, znečisťovanie verejných priestranstiev, rušenie nočného pokoja, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, poškodzovanie majetku, zdržiavanie sa na detských ihriskách, výtržnosti v okolí barov a diskoték. Tieto priestupky riešili pokutou alebo dohováraním. Takmer denno-denne rieši polícia aj otázku bezdomovcov, ich prespávanie na chodbách v budove „Chemlonského internátu“, prespávanie pod terasou susediacej reštaurácie a požívanie alkoholických nápojov na verejnosti. Hliadky MsP taktiež počas pešej hliadkovej služby v pešej zóne neustále upozorňovali na zákaz chodenia po cyklistickom chodníku, kde hrozí možnosť zrážky a úrazu. Keďže prichádza jesenné obdobie, upratovanie v záhradách, naďalej občania boli upozorňovaní a riešení za vypaľovanie lístia, konárov a iného materiálu na svojich pozemkoch a znečisťovanie životného prostredia. Hliadky stotožňovali a následne riešili pôvodcov skládok, ktorí nezodpovedne neustále vyhadzujú ku kontajnerom rôzny materiál ako stavebný odpad pri prerábkach bytov, dvere, zárubne, skrine, postele a iný materiál.

V osade Podskalka v súčinnosti s hliadkami MOPS upozorňovali rodičov malých detí o pohybe po ceste a ohrozovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, hlavne pri odchode do školy a príchode v popoludňajších hodinách. Policajti neustále monitorujú aj okolie novej stavby – budovy Komunitného centra.
Hliadky MsP pravidelne kontrolovali aj dodržiavanie zatváracích hodín prevádzok a jednotlivých terás, kde dochádzalo k rušeniu nočného pokoja. Cez kamerový systém boli taktiež zisťované priestupky (napr. v nedeľu 1. septembra 2019 pohyb 3 dievčat vo vnútri Fontány lásky na pešej zóne), ako aj priestupky proti verejnému poriadku. V hodnotenom období hliadky MsP zabezpečovali verejný poriadok na športoviskách počas futbalových a hokejových zápasov. „Posilnený výkon služby hliadkami MsP bol hlavne počas konania Dní mesta Humenné a Humenského jarmoku v dňoch 13. – 15. septembra 2019, kde zabezpečovali verejný poriadok a plnili ďalšie úlohy podľa pokynov a bezpečnostnej situácie,“ informoval náčelník MsP v Humennom Marián Zub.

 

Autor: 

  • MSÚ

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné