Humenské noviny propagujú vedenie radnice abnormálne často, tvrdí TIS

Transparency International Slovensko (TIS) si v tomto roku opäť posvietilo aj na Humenské noviny, ktoré sú financované z peňazí obyvateľov mesta. Podľa výsledkov hodnotenia viaceré vydania mestských novín prinášajú iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba a pomerne veľa informácií je o činnosti radnice. Podľa TIS noviny propagujú vedenie radnice abnormálne často.

Volebnú súťaž krivia pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami šéfovia radníc, ktorí ovládli tlačené mestské médiá.Veľká časť úradujúcich primátorov a starostov je pred novembrovými komunálnymi voľbami vo výhode. Ovládli radničné noviny, ktoré za obecné peniaze šíria ich propagandu. Protikandidáti sa na stránky mestskej tlače môžu dostať ak tak len cez platenú inzerciu. Ukázalo to v poradí druhé hodnotenie užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru mestských novín v 100 najväčších mestách, ktoré uskutočnila TIS. Uplynulý týždeň sa konala tlačová konferencia Transparency International Slovensko s názvom Hlásne trúby 2018. Bola zameraná na hodnotenie užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávnosti radničných novín. Podľa TIS dochádza pred komunálnymi voľbami k masívnemu zneužívaniu mestských periodík, ktoré ovládli šéfovia radníc a využívajú ich na svoju propagandu, zatiaľ čo opozícia a protikandidáti k nim nemajú prístup.

Transparency International Slovensko si v tomto roku opäť posvietilo aj na Humenské noviny. „Číslo august 2018 periodika Humenské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice, informácie o budúcich rozhodnutiach sa prakticky nevyskytujú, podstatný počet článkov informujúcich o aktivitách radnice nemá autora, prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere a počet fotiek starostu a vedenia radnice je zanedbateľný,“ informuje na svojej webovej stráne Transparency International Slovensko. Podľa TIS marcové číslo 2018 periodika Humenské noviny prezentovalo hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často. „Číslo máj 2018 periodika Humenské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere,“ uvádza sa na stránke TIS.V hodnotení radničných novín skončilo mesto Humenné na chvoste tabuľky. Z 86 hodnotených samospráv obsadilo až 79 miesto. To, čo by bolo na celoslovenskej úrovni nepredstaviteľné, je podľa TIS v lokálnych verejnoprávnych médiách bežnou praxou. „Volebná súťaž nie je pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami férová a pomáhajú ju kriviť aj radničné noviny,“ reagoval analytik TIS Michal Piško na fakt, že iba v jedinom hodnotenom titule Ružomberskom hlasedostal bezplatný priestor protikandidát primátora.

Náš týždenník Humenský expres zaujímal aj názor primátorky Jany Vaľovej, či sú podľa nej humenské mestské médiá v tomto období objektívne a nestranné. Preto sme položili primátorke tieto otázky: „Ako vnímate počas predvolebnej kampane správanie médií, ktoré sú platené z peňazí daňových poplatníkov – Humenčanov? Dostávajú a majú priestor sa vyjadriť jednotliví kandidáti v mestskej televízii, mestských novinách a na webovej stránke mesta? Sú podľa vás mestské médiá v tomto období objektívne, nestranné? Propagujú mestské médiá niektorých kandidátov viac? Ak áno, uveďte, ktorých a akým spôsobom?“ Primátora priamo na jednotlivé otázky neodpovedala. Prostredníctvom tlačového oddelenia nám poslala toto stanovisko: „Týždenník Humenský expres od počiatku jeho vydávania a distribúcie do schránok občanov zadarmo, čo sú už dva roky, účelovo uverejňoval články a správy bez stanoviska alebo vyjadrenia Mesta Humenné. A preto ma prekvapuje, že sa Vaše médium zaujíma o korektnosť volebnej kampane a objektívnosť humenských médií. Keby samo bolo v tomto smere príkladom, dodržiavalo základné zásady novinárskej etiky, dávalo priestor všetkým dotknutým stranám a najmä, vysvetlilo Humenčanom kto, za koľko a s akým hospodárskym výsledkom ho financuje, nepochybujem, že by to prispelo k pokojnej atmosfére v meste a ku korektnej volebnej kampani.“

Poslaním Občianskeho združenia TIS je znižovať korupciu a zvyšovať transparentnosť inštitúcií. Sleduje mocných, presadzuje riešenia a zapája ľudí do verejnej kontroly.Prostredníctvom projektu Hlasné trúby sa zameriava na problematiku zneužívania vydávaných periodík na samoúčelnú propagáciu politického vedenia samospráv, namiesto účelného objektívneho informovania občanov o miestnych záležitostiach, problémoch a plánoch miestnej politiky.Radničné novinyvydávané samosprávami (kraj, mesto, obec), ktoré informujú o miestnych záležitostiach za verejné peniaze a pod autoritou verejnej správy, majú jednoznačne znaky verejnoprávnych médií ako RTVS. Pretože sú vydávané za verejné peniaze a pod verejnou autoritou, často však ich obsah býva cenzurovaný v prospech aktuálneho vedenia samosprávy, ktorá má vydávanie periodika na starosti. „Obdobné prieskumy radničných periodík v Českej republike ukázali, že cenzúra radničných novín miestnymi politikmi a úradníkmi bola skutočne masívna a namiesto toho, aby tieto médiá prinášali objektívne a názorovo vyvážené informácie o miestnych záležitostiach, slúžili skôr ako hlásne trúby pre skrytú politickú kampaň vedenia samosprávy a očierňovanie opozície. Tým dochádza nielen k nelegálnemu financovaniu permanentnej politickej kampane, ale tiež k narušovaniu spravodlivej politickej súťaže miestnych politických zoskupení,“ informuje TIS na svojom webe.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

REPROFOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné