Humenská samospráva má problémy so starými autami. Zvažuje nakúpiť nové

Mesto odôvodňuje potrebu nových vozidiel na základe analýzy nákladov na opravy vozového parku. Z nej podľa samosprávy vyplýva, že je potrebné obstarať nové vozidlá pre úrad, mestskú políciu a Technické služby mesta Humenné.

Mesto Humenné na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva predložilo poslancom detailný prehľad o vozovom parku na mestskom úrade, mestskej polícii a príspevkových organizáciách zriadených mestom Humenné. Materiál bol vypracovaný z podkladov predložených Mestským kultúrnym strediskom, Správou rekreačných a športových služieb, Technických služieb a 1. Humenskej, a. s., a stavu automobilov z evidencie na Mestskom úrade v Humennom.

Úrad chce predať Volvo

V súčasnosti Mestský úrad v Humennom vlastní a prevádzkuje 3 motorové vozidlá. Osobné auto Volvo S80 slúži pre potreby primátora mesta, ale v prípade potreby je využívané aj zamestnancami pri plnení úloh vyplývajúcich z ich náplne práce. Toto vozidlo bolo zakúpené formou leasingu ešte za predchádzajúcej primátorky, presnejšie v decembri 2012 za 42 120 eur. V súčasnosti má najazdených 186 700 km. Podľa údajov z palubného počítača je jeho spotreba na úrovni 10 l/100 km. K vozidlu neexistuje podrobne vedená kniha jázd, príp. vozový zošit, v ktorom by boli vyznačené záznamy o dopĺňaní PHM, vykonané opravy, údržba a pod. Vo vozovej knihe prislúchajúcej k vozidlu, na čísle listu 36 sa nachádzajú iba čiastočné a neúplné záznamy o výmene pneumatík. Od roku 2013 až doteraz možno náklady na opravu a údržbu tohto vozidla vyčísliť sumou viac ako 10-tisíc eur. Je to suma mimo PHM. Magistrát sa chce tohto auta zbaviť. „Jeho prevádzka týkajúca sa spotreby je pomerne nákladná, taktiež náklady na opravy a údržbu za uvedené obdobie sú vysoké. Jeho celková prevádzka je finančne nákladná. Z vyššie uvedeného vyplýva potreba obstarania nového osobného motorového vozidla s nižšími prevádzkovými nákladmi a súčasné osobné motorové vozidlo Volvo navrhujeme ponúknuť na odpredaj,“ uviedlo mesto v analýze.

Zamestnanci mestského úradu používajú od roku 2013 aj Škodu Octavia, ktorá má najazdených viac ako 86-tisíc kilometrov. Vozidlo kúpila samospráva pred šiestimi rokmi za vyše 13-tisíc eur. Od roku 2013 až doteraz možno náklady na opravu a údržbu tohto vozidla vyčísliť na viac ako 2-tisíc eur. v tejto sume nie je zarátaný nákup pohonných hmôt. Mestskí úradníci majú od roku 2013 k dispozícii aj auto Chevrolet Orlando. Vozidlo využívajú zamestnanci MsÚ na plnenie úloh, na služobné cesty, pri nákupe bežného tovaru a pri prevoze materiálu na rôzne kultúrne, spoločenské a športové akcie, ktoré zabezpečuje mestský úrad. Auto stálo necelých 15-tisíc eur. Od roku 2013 až doteraz možno náklady na opravu a údržbu tohto vozidla vyčísliť  na 1 050,24 € mimo PHM. Auto má najazdených 29-tisíc kilometrov.

Auto mestskej polície malo na STK vážne nedostatky

Mestská polícia v Humennom prevádzkuje trimotorové vozidlá: Kia Ceed, Škoda Fabia a Lada Vesta SW Cross. Momentálne je vozidlo Kia Ceed nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, pretože pri kontrole technického stavu vozidla boli zistené vážne chyby na vozidle. „Z podkladov predložených MsP Humenné vo vzťahu k nespôsobilému vozidlu Kia Ceed vyplýva potreba obstarania nového vozidla pre MsP, pretože dve vozidlá pre výkon činností nepostačujú,“ konštatuje mesto v analýze. Mestské kultúrne stredisko v Humennom prevádzkuje od roku 2013 jedno motorové vozidlo – Fiat Dobló. Auto slúži pre potreby MsKS na zabezpečenie hlavnej a podnikateľskej činnosti. Podľa mesta je vozidlo vo vyhovujúcom technickom stave a potreba obstarania nového auta pre MsKS nevznikla. Správa rekreačných a športových zariadení v Humennom vlastní 3 vozidlá: Opel Movano, Škoda Fábia a Multicar. Tieto vozidlá sú podľa samosprávy vo vyhovujúcom stave.

Za opravu a údržbu jedného auta zaplatili už vyše 39-tisíc eur!!!

Zlý stav vozového parku potvrdil na rokovaní mestského zastupiteľstva riaditeľ Technických služieb Milan Kuruc. „V rámci nakladania s odpadmi je zastaraná technika. Všetci dobre viete a možno aj vidíte v rámci mesta, aké autá sa pohybujú pri zbere odpadu. Dnes (21. augusta, pozn. red.) došlo k takej situácii, že sa jedno rozsypalo definitívne. Museli sme ho len odtiahnuť. Trošku nás to obmedzí, ale verím, že nejakým spoločným úsilím to auto ešte dáme nejako dokopy,“ potvrdil Kuruc. Technické služby mesta Humennévlastnia 35 vozidiel. Z toho počtu je 6 osobných vozidiel. V roku 2018 bola zakúpená aj zdvíhacia plošina Nissan. Mnohé vozidlá, ktoré využívajú technické služby, majú už viac ako 30 rokov.Technické služby disponujú vozidlami, ktoré sú pre nevyhovujúci technický stav dočasne vyradené z prevádzky a evidencie, z toho dôvodu nemôžu vykonávať činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny. Zároveň sú rizikovým faktorom vo vozovom parku technických služieb aj z pohľadu bezpečnosti práce.Ide o vozidlá Praga V3S r. výroby 1974 s hydraulickou rukou na čistenie kanálových vpustí a zber objemného odpadu. Vozidlo je vyradené z evidencie do 26.06.2020. Druhý vozidlom je Škoda 706 MTSP25 (sklápač), ktoré bolo používané na zimnú údržbu mestských komunikácií. Toto vozidlo je vyradené z evidencie do 26.06.2020. Za vozidlo Praga V3S je podľa mesta potrebné obstarať vozidlo nové s rovnakým zameraním a výbavou. Teda ložnou plochou a hydraulickou rukou. Za vozidlo Škoda 706 MTSP je potrebné zabezpečiť univerzálne posypové vozidlo na cesty i chodníky typu MULTICAR s nadstavbou na sypanie a s čelnou radlicou na odháňanie snehovej vrstvy s pohonom kolies 4 x 4.  

Najväčšie náklady na opravy a údržbu malo mesto so zberovým vozidlom Mercedes Benz, kde sa suma za posledných päť rokov vyšplhala až na viac ako 39-tisíc eur!!! Do druhého zberného vozidla rovnakej značky investovala samospráva v posledných 5 rokoch ďalších 11-tisíc eur. Vozidlá sú podľa Technických služieb opotrebované každodenným prevozom ťažkého nákladu – odpadu v meste Humenné (cca 6 ton) aj z dôvodu vysokého počtu kilometrov a motohodín. Preto sa aj tu podľa mesta javí potreba obstarania vozidiel s rovnakým zameraním a výbavou.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné