Humenné: Zvýšenie poplatku za odpad o šesť eur podľa TS stačiť nebude

Zvýšenie miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad schválili humenskí poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) prijatím všeobecne záväzného nariadenia na svojom zasadnutí v stredu 23. októbra. Poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu sa má z doterajších 13,51 eura za osobu a rok zvýšiť na 19,50 eura. Podľa riaditeľa Technických služieb (TS) mesta Humenné Milana Kuruca zvýšenie o šesť eur náklady na zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu nepokryje.

Na zasadnutí MsZ Kuruc opakovane uviedol, že situácia s mierou separovanosti odpadu, od ktorej závisí aj cena za ukladanie komunálneho odpadu na skládku, je v Humennom zlá. Kým v roku 2018 mesto vytriedilo približne 44 percent komunálneho odpadu, na MsZ vyjadril Kuruc podozrenie, že v aktuálnom roku Humenné nedosiahne ani hranicu 40 percent. „Ja už ani neviem, ako ďalej ľuďom vysvetľovať alebo ako kričať. HNTV, týždenníky, humenské oficiálne stránky, naše stránky vyzývame, apelujeme, prosíme. Je to zlé. Buďme pripravení na oveľa horšie varianty,“ uviedol Kuruc. Podľa nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov, ktoré je v platnosti od 1. januára, sa cena za jednu tonu na skládke uloženého odpadu pri miere separovanosti od 40 do 50 percent zvýši v roku 2020 zo siedmich eur platných v aktuálnom roku na 12 eur. Pri nižšej miere separovania sadzba predstavuje 13 eur na tonu. I preto Kuruc navrhoval zvýšenie poplatkov za komunálny odpad na sumu 22,52 eura. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) však navrhovanú sumu znížilo o tri eurá. Pri jeho schvaľovaní tiež poslanci odobrili i pozmeňujúci návrh poslanca Andreja Baču, na základe ktorého by mali mať obyvatelia nad 62 rokov na poplatkoch za komunálny odpad 50-percentnú úľavu. Podľa Kuruca sú to však práve obyvatelia v staršom veku, ktorým robí separácia domáceho odpadu problém. S pozmeneným znením VZN sa nestotožnil ani primátor mesta Miloš Meričko. „Úľava pre dôchodcov nad 62 rokov vo výške 50 percent pri týchto daniach je absolútnym nepochopením toho, že by to bolo spravodlivé a nediskriminačné. Ja si neviem predstaviť, že by som sa mohol pozrieť teraz do očí matke samoživiteľke s tromi, štyrmi deťmi, ktorá má problém zaplatiť nájomné za byt,“ uviedol v tejto súvislosti pre TASR s tým, že si je vedomý sociálnej situácie dôchodcov s nižšími dôchodkami, mesto však podľa jeho slov tejto skupine obyvateľov rôzne druhy benefitov poskytuje už v súčasnosti. O možnosti vetovať prijaté VZN sa chce poradiť s právnikom. V súvislosti s poplatkami za likvidáciu komunálneho odpadu tiež Kuruc poukázal na skutočnosť, že mesto z vlastných zdrojov v minulom roku, či už priamo, alebo z vlastných zdrojov TS spolufinancovalo nakladanie s odpadom sumou 86.850 eur, čo je v rozpore so zákonom o odpadoch. Ten stanovuje, že samospráva môže na nakladanie s odpadmi použiť iba príjmy získané z poplatkov na to určených. Podľa zástupkyne primátora mesta Márie Cehelskej eviduje mesto dlh na poplatkoch za komunálny odpad vo výške 234 000 eur.

Autor: 

  • TASR
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné