HUMENNÉ: Vedenie mesta tvrdí, že šetrí na platoch aj na prevádzke úradu

Pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok viacerí poslanci naznačili mestu, kde vidia rezervy v šetrení. Primátor Miloš Meričko reagoval, že sám ide príkladom, a preto poberá len základný - minimálny plat. Vedúca ekonomického odboru Mestského úradu (MsÚ) v Humennom Ivana Jenčíková vysvetlila, že krátili výdavky mesta nielen na úrade, ale aj v ďalších mestských organizáciách.

V závere uplynulého roka schvaľovali zvýšenie daní a poplatkov takmer všetky samosprávy na Slovensku. Obyvatelia miest preto  očakávajú od zvolených zástupcov, aby nielen zvyšovali dane, ale aj sami išli príkladom a šetrili. Mestský poslanec Tomáš Šudík uviedol, že podľa neho je na mestskom úrade príliš vysoká spotreba energií. „Stotisíc eur stoja ročne len energie na mestskom úrade,“ upozornil poslanec Šudík. Poslanec Branislav Čekovský vidí možné úspory na prevádzke mestského bazéna a kúpaliska, ak by mesto nainštalovalo moderné technológie, ktoré dokážu vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov, napríklad fotovoltaické systémy. „Nevidím tam žiadne opatrenia na to, aby sa táto energia šetrila, využila. Treba rozumne hospodáriť a zamyslieť sa nad tým, že potom každý rok nám utekajú tieto peniaze,“ reagoval Branislav Čekovský. Poslanec Ivan Hopta zasa uviedol, že ak mesto znížilo dotáciu pre technické služby o 110-tisíc eur, podobné zníženie by očakával aj pre mestský úrad.

Primátor: Poberám iba základný plat

Na úrade pracuje 94 zamestnancov. Na činnosť Mestského úradu pôjde v tomto roku z peňazí Humenčanov viac ako 3,5 milióna eur. Z tejto sumy je na mzdy a platy vyčlenených vyše 1,4 milióna eur. Na prevádzku úradu pôjde vyše 97-tisíc eur. Primátor Miloš Meričko uviedol, že poberá len základný plat. Navyše neberie žiadne odmeny ani za členstvo v subjektoch, kde zastupuje mesto. „Nemám ani cent z ničoho. Ani z dozorných rád, ako máte vy napríklad,“ odkázal poslancom a dodal, „beriem základný plat, nič viac. To isté zástupkyňa, ktorá má, myslím, 50 percent,“ poznamenal Meričko.

Vedúca ekonomického odboru: Krátili sme výdavky

Vedúca ekonomického odboru Ivana Jenčíková pripustila, že rozpočet na tento rok 2020 sa nezostavoval ľahko aj preto, že sa snažili krátiť výdavky mesta nielen na úrade, ale aj v ďalších mestských príspevkových a rozpočtových organizáciách.„Celý rozpočet sa zostavoval naozaj veľmi ťažko vzhľadom na príjmovú základňu, s ktorou sme mohli disponovať. Výdavky boli krátené nielen pre príspevkovú organizáciu ako Technické služby, ale aj pre kultúrne stredisko, aj pre správu rekreačných zariadení, aj pre organizáciu založenú mestom Prvú Humenskú, aj pre mestský úrad ako celok. Boli pokrátené zhruba 8 percent naprieč celým mestským úradom prevádzkových výdavkov. Naozaj chceme dosiahnuť vyrovnaný rozpočet,“ potvrdila Jenčíková pred schvaľovaním rozpočtu a dodala, „dostali sme podklady od všetkých odborov, tie si navýšili potrebné výdavky, ktoré potrebujú a tak, ako sme skladali rozpočet, zistili sme, že naozaj je schodkový zhruba vo výške 3,5 milióna. Tak teda sme krátili tie výdavky,“ povedala Jenčíková. Doplnila, že na prevádzke mestského úradu je v porovnaní s minulým rokom menej o 30-tisíc eur. „A to hovorím len o jednej aktivite na mestskom úrade. Bolo krátené na každom jednom programe,“ doplnila Jenčíková. Vysvetlila, že v zmysle zákona museli do rozpočtu zahrnúť aj 10-percentné navýšenie miezd. „Čo je v zmysle legislatívnej úpravy. Ďalej je tam navýšenie aj splácanie úrokov a istín. Naozaj všetky organizácie mali krátené požadované príspevky, aj na mestskom úrade boli požiadavky jednotlivých správcov kapitol a tie boli  krátené tak, aby sme naozaj zabezpečili všetko, čo nám hovorí zákon, a zároveň zabezpečili aj to, čo nám hovoria prenesené kompetencie štátu, tak isto, aby sme poskytli benefity, a takisto všetko, čo v tom rozpočte je,“ uzavrela Jenčíková.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné