Humenné: Výskumy v Kostole Všetkých svätých súvisia s plánovanou obnovou

Výskumy v Kostole Všetkých svätých v Humennom súvisia s plánovanou obnovou v jeho interiéri. Tá sa týka výmeny podlahy a nového podlahového kúrenia a tiež výmaľby. Ide o najstarší gotický a vôbec františkánsky kostol na území Prešovského samosprávneho kraja.

 

V odbornej literatúre je datovaný na koniec 14., resp. začiatok 15. storočia. TASR o tom informoval Anton Liška z Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Ako pre TASR uviedol dekan František Mariňák, pre obnovu sa rozhodli z dôvodu, že v roku 2022 si budú pripomínať 700. výročie od prvej písomnej zmienky o ich farnosti. „Najprv sme chceli len vymaľovať, potom sa k tomu pridala potreba vykurovania, resp. temperovania kostola, akútnou sa javila aj potreba obnovy jeho elektrifikácie. Keďže je to kostol, z ktorého dýcha história, je dôležité ju prepojiť so súčasnosťou,“ vysvetlil. Podľa jeho ďalších slov zároveň chcú, aby sa návštevníci chrámu v ňom cítili dobre. Keďže ide o pamiatkovo chránený objekt, pred realizáciou prác je potrebná konzultácia s odborníkmi. Liška uviedol, že v tejto súvislosti rozhodli o vykonaní dvoch výskumov, keďže neexistuje žiadny vhodný prameň, podľa ktorého by vedeli rozhodnúť o postupe. „V tomto prípade to boli architektonicko-historický a archeologický výskum a na základe výsledkov sondáže, resp. vizuálneho prieskumu, prípadne prieskumu farebnosti a stratigrafie sa potom určia podmienky, na základe ktorých môže byť realizovaná príslušná obnova,“ vysvetlil. Problémovejšia je v tomto prípade podlaha, ktorá bola podľa jeho ďalších slov oproti tej pôvodnej už navýšená, a to dvomi stavebnými zásahmi v minulosti, čím sa znížil vizuálny priestor. Aby sa opäť  nezvyšovala a nezakryla tak historické prvky, ako sú pätky kazateľnice alebo časti bočných oltárov, pamiatkari rozhodli, že súčasná dlažba bude rozobratá a tá nová sa položí až na najnižšiu možnú vrstvu, ktorú tam nájdu.

Dôležité tiež je, či sa pod súčasnou dlažbou nenachádza nejaká vzácnejšia. Podľa Lišku je veľmi pravdepodobné, že je tam dlažba z interiérovej úpravy zo začiatku 20. storočia a pod ňou môže byť ešte staršia. „Až na základe výskumu uvidíme, v akom stave sa tá dlažba nachádza, či je kompletne v celom interiéri, alebo fragmentálne uložená a podľa toho rozhodneme, či sa bude prezentovať historická dlažba alebo sa na ňu, ak nebude mať významné pamiatkové hodnoty, povolí položiť nová dlažba,“ priblížil Liška. Kým architektonicko-historický výskum má objekt za sebou, archeologický ho pravdepodobne čaká v auguste 2019. Maľba predstavuje podľa jeho ďalších slov bezproblémovejšiu časť. „Našli sa tu len fragmenty staršej gotickej omietky vo svätyni aj v bočnej kaplnke, ale nie sú zachované v takej hmote, že by ich bolo potrebné reštaurovať, a čo sa týka malieb, neboli zachytené žiadne nástenné maľby ani z gotickej, ani barokovej fázy,“ vysvetlil s tým, že výmaľba bola pravdepodobne jednoduchá a zachytená farebnosť bola biela. Aký odtieň nakoniec interiér chrámu získa, určí výskum. „Druh farby musí byť vždy priedušný,“ upozornil s tým, že väčšinou predpisujú tie na báze prírodných minerálov. Mariňák uviedol, že od začiatku vedeli, že všetky práce budú musieť konzultovať s pamiatkarmi a už pár mesiacov intenzívne pripravujú podklady na ich uskutočnenie. „Dali sme si na to teda dostatočný časový rámec, aby až budeme realizovať samotné práce, sme mali všetko pripravené,“ spomenul s tým, že s ukončením obnovy počítajú do konca októbra tohto roka.

Autor: 

  • TASR
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné