Humenné: Pre diviaky v meste nie je podľa odborníka dôvod na paniku

Medzi obyvateľmi Humenného sa v uplynulých dňoch prostredníctvom sociálnej siete šírilo video zachytávajúce dvojicu diviakov prechádzajúcu sa po námestí pred kultúrnym domom.

Podľa Jána Obšitníka, vedúceho Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Humennom, nie je dôvod na paniku. Všetky zainteresované zložky majú pokyny, ako postupovať. Ako uviedol pre TASR, v podobných prípadoch sa postupuje v zmysle zákona o poľovníctve. Podľa neho, ak užívateľ nepoľovnej plochy požiada o mimoriadny odstrel, okresný úrad operatívne určí najbližšieho užívateľa poľovného revíru, ktorý zákrok vykoná. V prípade nočného pohybu divej zveri je situácia iná, v noci zákon poľovníkom odstrel neumožňuje. Ak by malo dôjsť k ohrozeniu života, zasiahnuť môže polícia. Podľa Obšitníka sú všetky zainteresované zložky, obvodná poľovnícka komora, veterinári, mestská polícia i mesto Humenné upovedomení, ako v podobnej situácii postupovať. Prípady, keď sa divá zver pohybuje v intraviláne mesta, nie sú ojedinelé. „Hubková a takzvaný Handrix, kde majú obyvatelia mesta Humenné záhradky, sú určitým prirodzeným lákadlom pre túto zver. Záhradkárske osady sú úplne v blízkosti intravilánu, kde dochádza k prirodzenému pohybu tejto zveri a niekedy ju občania zatlačia až priamo do mesta,“ vysvetlil Obšitník s tým, že dôvodom zvýšeného výskytu divej zveri v týchto dňoch môže byť aj väčší počet hubárov pohybujúcich sa v lese, ako aj vysoké denné teploty. Aj napriek skutočnosti, že stopy po nočných návštevách diviakov nie sú v záhradkách susediacich s lesom v Humennom raritou, o odstrel dosiaľ nik oficiálne nepožiadal.

Autor: 

  • TASR
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné