Humenné: Opozícia hovorí o propagande mesta, to s ich tvrdeniami nesúhlasí

Poslanecký klub Za demokratické Humenné upozorňuje na to, že vedenie mesta namiesto objektívnych informácií zo života samosprávy občanom podsúva svoju vlastnú propagandu. Mesto s jeho tvrdeniami nesúhlasí.

Podľa predsedníčky klubu Márie Cehelskej je to citeľné v mestskom občasníku Humenské noviny. „Neznámy autor článkov v nich útočí, obviňuje a skresľuje informácie, doslova na objednávku vedenia mesta diskredituje ľudí, s ktorými sa dostalo do sporu,“ vysvetlila s tým, že nedáva priestor druhej strane na vyjadrenie, čo je podľa nej v rozpore s etickým kódexom novinára. Propagandu vedenie mesta podľa nej úspešne dostalo aj na stránky súkromných regionálnych novín. „Keď sa kedysi novinári o naše mesto zaujímali a písali o mnohých témach, dnes si vedenie mesta články kupuje,“ spomenula s tým, že v januári tohto roka si tak objednalo uverejnenie vlastných, už napísaných článkov za 500 eur a vo februári sa to zopakovalo. „Ide o uverejnenie článkov napr. o Silvestri, parkovaní, plese, ktoré sú aj na webovej stránke mesta,“ vymenovala. Potvrdzujú to aj objednávky rovnako zverejnené na mestskej internetovej stránke. „Humenská televízia (HNTV) sa mení na súkromný kanál pani Vaľovej (primátorka, pozn. TASR),“ uviedla predsedníčka s tým, že terčom útokov v nej sú okrem iných aj opoziční poslanci. Podľa nich takto mestská televízia fungovať nemá. Cehelská spomenula v tomto prípade aj porušenie ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii, ktoré vlani skonštatovala Rada pre vysielania a retransmisiu (RVR) v súvislosti s príspevkom o Domašanskej ulici v Humennom, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť. Rada v tejto súvislosti uložila televízii napomenutie. Cehelská poukázala tiež na invektívy, urážky a komentovanie opozičných poslancov a niekedy aj ich detí zo strany primátorky na mestských zastupiteľstvách. „Žiadam a vyzývam ju, aby s tým prestala,“ uzavrela s tým, aby primátorka mala v úcte inštitút opozičného poslanca.

 

 

Ako TASR informovala Mária Míčková z tlačového referátu mestského úradu, mesto informuje o svojich aktivitách, vyhlásených výberových konaniach na voľné pracovné miesta či o plánovaných verejných obstarávaniach vo viacerých médiách. Taktiež informuje o uskutočnených investičných projektoch z eurofondov, keďže to vyplýva zo zmluvy o ich realizácii. „V publikovaných článkoch takisto informujeme o investíciách a benefitoch pre občanov, ktoré mesto poskytuje vrátane investičných akcií z podielových daní našich obyvateľov. Keďže všetky periodiká sú súkromné, žiadajú za uverejnenie našich informácií finančné prostriedky,“ vysvetlila. Mesto podľa jej ďalších slov vydáva aj vlastný občasník, ktorý vychádza v priemere každé tri mesiace. „Preto, ak chceme informovať o aktuálnych oznamoch vrátane tých, ktoré máme povinnosť uverejniť podľa zákona, musíme sa dohodnúť na ich uverejnení v regionálnych periodikách,“ doplnila. V súvislosti s vysielaním HNTV zdôraznila, že Humenné ako jedno z veľmi mála okresných miest na Slovensku prináša mestské zastupiteľstvo v nezostrihanej verzii v televízii. „HNTV tak vysiela nielen všetky názory poslancov či vedenia mesta, ale aj občanov, ktorí sa na zastupiteľstvách zúčastnia a zapoja do diskusie,“ spomenula. „Naopak, práve opoziční poslanci používajú invektívy na adresu vedenia mesta. Príkladom z posledného uskutočneného rokovania zastupiteľstva vo februári 2018 sú aj slová pána poslanca Merička, ktorý sa veľmi nevyberane vyjadroval o zástupcovi primátorky mesta Andrejovi Semancovi, a video o tom, ako bol zobrazený na bravčových paštétach, zverejnil aj na sociálnej sieti. Mohli by sme pokračovať urážkou prednostu mestského úradu Ondreja Bartka poslancom Ivanom Hoptom, ktorý ho prirovnal k žiakovi osobitnej školy. Podobné invektívy od poslancov klubu Za demokratické Humenné sa pritom pravidelne opakujú na zastupiteľstvách, čo dokumentujú aj záznamy z rokovaní,“ priblížila Míčková. „Sloboda slova a možnosť vystupovať na zastupiteľstve platí rovnako pre vedenie mesta a taktiež aj pre poslancov. Preto považujeme za politický nátlak na primátorku, aby počas nich mlčala a k jeho priebehu sa vôbec nevyjadrovala,“ poznamenala. Míčková ďalej uviedla, že HNTV od roku 2014 nedostala od RVR žiadnu finančnú pokutu. Podľa informácií, ktoré TASR v januári 2016 poskytla hovorkyňa RVR, vysielateľ Humenskej televízie vtedy dostal pokutu 165 eur, "pretože nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania". Podľa Míčkovej mestská televízia zabezpečuje objektívnosť a nestrannosť vysielania v zmysle zákona. „Informuje aj o aktuálnom dianí v meste a spoločenských podujatiach, na ktoré dostávajú pozvánky aj opoziční poslanci,“ spomenula.

Autor: 

  • TASR
  • Humenné
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné