Humenné: Odpad, ktorý má ísť na skládku, často končí pod bytovkami

Miestna samospráva plánuje po sťažnostiach obyvateľov mesta, poslancov a technických služieb pritvrdiť voči pôvodcom stavebného odpadu, ktorí ho neodvážajú na skládku, ale vyhadzujú priamo na sídliskách pod bytovými domami.

Situáciou týkajúcou sa odvozu a likvidácie odpadu v meste Humenné sa zaoberali mestskí poslanci na ostatnom rokovaní zastupiteľstva pri schvaľovaní Programu odpadového hospodárstva do roku 2020. Poslanci kritizovali najmä to, že často kusy stavebného odpadu, nábytku, starých okien, skla nekončia na skládke, ale sú vyhodené pri kontajneroch pod bytovými domami. Tento druh odpadu pochádza prevažne z rôznych stavebných úprav bytov, ktoré sa nachádzajú v panelákoch. Riaditeľ Technických služieb (TS) mesta Humenné Milan Kuruc potvrdil, že majú s týmto odpadom problém. Tieto komplikácie nastavajú aj napriek tomu, že firmy alebo dotknuté osoby, ktoré realizujú stavebné úpravy, podpisujú čestné prehlásenie, že odpad vyvezú na skládku.

Riaditeľ: Vynášame za ľudí, čo sú povinní zlikvidovať sami

Poslanec Michal Babin sa zaujímal, ako a kto likviduje stavebný odpad a nábytok, ktorý nechávajú nezodpovedné osoby voľne pohodený pri kontajneroch. Babin dodal, že si takýto odpad všimol na Dobrianskeho ulici. „Každý občan je povinný akonáhle si kúpi nábytok, tak starý nábytok je povinný odniesť na zberný dvor na Sninskú ulicu, dvor je otvorený nepretržite, aj soboty a nedele. To, že tak nerobia, to nie je len prípad Dobrianskeho ulice, to je otázka v celom meste, takéhoto zberu. My chodíme trikrát do týždňa, nás to oberá o čas, o energiu, o mzdy, o pohonné hmoty. A vynášame za ľudí to, čo sú povinní zlikvidovať sami. Končí to, samozrejme, na skládke. My to pozberáme a odvezieme na skládku,“ vysvetlil riaditeľ TS Milan Kuruc. „Až tri štvrtiny odpadu sú nábytky,“ upozornil Kuruc.

Poslanec: Zaveďme potvrdenie o recyklovaní odpadu

Poslanec Branislav Čekovský už na predchádzajúcom rokovaní zastupiteľstva uviedol, že mesto by malo efektívnejšie kontrolovať pôvodcov vzniku odpadu napríklad aj tým, že budú musieť odovzdať samospráve potvrdenie, ktoré by získali po odovzdaní odpadu na skládke. „Pokiaľ, keď príde ohláška na mestský úrad, keď chce niekto prerábať jadro alebo robiť nejakú drobnú stavebnú úpravu, aby sme zaviazali daného človeka od určitého dátumu, časového limitu, predložiť potvrdenie o ekologickom recyklovaní daného odpadu, v tomto prípade vyvezením na technické služby pod pokutou. Zapracovali sme to do našich vnútorných smerníc? Toto by bolo riešenie sčasti,“ povedal poslanec Čekovský. „Je to dobrá myšlienka,“ reagoval primátor Miloš Meričko. Potvrdil, že mesto tento návrh zavedie aj do praxe. Dodal, že stavebníci v súčasnosti len dávajú prehlásenie, že ten odpad spracujú, že ho vyvezú tak, ako majú. „Pri stavebnom povolení sa to dá, to, čo hovoríš, pán poslanec Čekovský, a dáme to,“ povedal Meričko. „Takéto nekoncepčné zberanie stojí dvakrát viacej peňazí ako logistika. Mali by sme to zapracovať už do tej ohlášky, že je povinný predložiť nie čestné vyhlásenie, ale doklad o likvidácii takéhoto odpadu,“ vysvetlil Čekovský.

Na skládke stúpli poplatky o 100 percent. Vyhýbajú sa ľudia plateniu?

Primátor Miloš Meričko uviedol, že pre Humenčanov je zberný dvor otvorený aj počas víkendov. „Cez víkendy sú technické služby otvorené, ľudia sa nás na to pýtali. Vyšli sme v ústrety,“ povedal primátor. „Problém je ten, že ak si súkromná osoba dojedná prerábku jadra nejakým svojím kamarátom, ani sa s tým nebude zaťažovať, aby išiel na skládku. Jednoducho to vyhodí pod kontajnery, pod bytový dom. My hlásime na mestskej polícii, mestská polícia vyšetrí alebo nevyšetrí, netvrdím a neviem, aká je tam objasnenosť. Ale sú aj takí, ktorí poctivo odnesú na skládku. Skládka zvýšila poplatky o 100 percent, takže to už s každým trochu zacvičí, každý to rieši tak, že ak ma nikto nevidí, v noci šupne to tam a má po probléme,“ skonštatoval Kuruc.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné