Humenné: Mesto si od rekonštrukcie MŠ sľubuje 70-percentnú úsporu energií

Mesto Humenné plánuje na jar začať s jednou z najväčších rekonštrukcií materských škôl (MŠ). Ako pre TASR uviedol vedúci odboru koncepcie a rozvoja mesta mestského úradu Miroslav Turčan, investičná akcia, na ktorú samospráva získala dotáciu vo výške takmer 950 000 eur, by mala znížiť energetické náklady na prevádzku MŠ na Partizánskej ulici o 70 percent.

„Už podľa názvu projektu ide o kompletnú rekonštrukciu obvodového plášťa, výmenu okenných a dverných konštrukcií. Budú tam tiež nové rekuperačné jednotky na efektívne využívanie systému vykurovania, rekonštrukcia interiérového osvetlenia, ohrevu teplej úžitkovej vody,“ vymenoval Turčan práce, ktoré má projekt zahŕňať s tým, že vo všeobecnosti má priniesť celkové zlepšenie tepelnotechnických, technologických, hygienických a funkčných vlastností oboch budov predškolského zariadenia. Ako doplnil, cieľom nákladného projektu je, v súlade s energetickým auditom, ktorý predchádzal vypracovaniu projektovej dokumentácie, znížiť energetickú náročnosť MŠ o 70 až 74 percent. „Mesto musí zámer naplniť a potom päť rokov energetickú náročnosť budov monitorovať,“ vysvetlil Turčan podmienky projektu.
Poskytovateľom finančných prostriedkov je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Ako Turčan dodal, vo verejnom obstarávaní uspel uchádzač, ktorému sa predpokladaný rozpočet podarilo znížiť. Zo zmluvy o dielo zverejnenej na stránke mesta vyplýva, že je ním humenská spoločnosť Chemkostav HSV. Podľa projektovej dokumentácie vyčíslila investičnú akciu na 827 994,14 eura. Spolufinancovanie mesta bude predstavovať päť percent z výslednej sumy.

 

Autor: 

  • TASR
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné