Humenné: Mesto pokuty takmer za 29 000 eur musí zaplatiť

Mesto Humenné musí zaplatiť pokuty takmer za 29 000 eur, ktoré dostalo v súvislosti s opravou havárie na streche zimného štadióna a prístavbou materskej školy z roku 2016. Úrad pre verejné obstarávanie zamietol rozklad mesta proti uloženiu pokuty.

„S rozhodnutím a názorom prvostupňového správneho orgánu sa stotožnila aj osobitná komisia a jej členovia navrhli druhostupňovému orgánu rozklad účastníka zamietnuť a prvostupňové rozhodnutie potvrdiť,“ uviedlo mesto. Mesto má na uhradenie pokút lehotu 15 dní, čomu muselo predchádzať schválenie rozpočtového opatrenia mestským zastupiteľstvom. „Prvá pokuta vo výške 22.446,65 eura bola udelená za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu pri zákazke 'Oprava havárie strechy — zimný štadión Humenné'. Druhá pokuta v sume 6442,10 eura bola za rovnaký právny delikt pri zadávaní podlimitnej zákazky pri prístavbe Materskej školy na ulici Osloboditeľov,“ uvádza sa v tlačovej správe s tým, že v oboch prípadoch víťazní uchádzači neboli v čase podpisu zmlúv zapísaní v registri konečných užívateľov výhod, čo bolo vtedy v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, a zákazky im nemali byť pridelené. Obe pokuty predstavujú maximálnu výšku, akú možno za takéto porušenie zákona udeliť, a to päť percent zo zmluvnej ceny za vykonané práce. Prvotné rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom boli uložené dve pokuty v sume takmer 29.000 eur, bolo Mestskému úradu v Humennom doručené koncom marca tohto roku. Opravu strechy realizovala michalovská spoločnosť približne za 450.000 eur, pričom bola uhradená z vlastných finančných prostriedkov mesta, druhú zas humenská firma v hodnote necelých 130.000 eur. Primátor Miloš Meričko uviedol, že tvrdenia bývalej primátorky, že pokuta môže byť napokon výrazne nižšia ako 29-tisíc eur, sa nenaplnili. „Že to môže byť aj 500 eur, že straším ľudí. Nie je to pravda. My sme sa ešte pokúsili o nejaké odvolanie, ten rozklad, ale, žiaľ, bolo nám to zamietnuté, my sme museli dnes predložiť rozpočtové opatrenie, aby sme tie peniaze mohli použiť z mestskej kasy na zaplatenie pokuty, a to do 15 dní musíme zaplatiť pokutu,“ povedal primátor. Podotkol, že v konečnom dôsledku túto pokutu, za ktorú môže predchádzajúce vedenie, zaplatia všetci Humenčania z mestského rozpočtu. „Čo sa mohlo použiť teda na mnoho iných ďalších potrebnejších  vecí, tak ich do slova vyhodíme do povetria,“ poznamenal primátor.

Autor: 

  • TASR
  • mpo
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné