HUMENNÉ: Mesto dvihlo školám poplatky za oznamy v televízii o 100 percent

Humenčania, podnikatelia, firmy, ale aj školy zaplatia za reklamu, ale aj nekomerčné oznamy v mestskej televízii HNTV oveľa viac ako doposiaľ. Poslanci na návrh mesta schválili nový cenník služieb. Školám stúpli poplatky za nekomerčné oznamy v televízii o viac ako 100 percent. Viacerí opoziční poslanci to kritizujú, tvrdia, že mesto namiesto zvyšovania cien by malo radšej zatraktívniť vysielanie televízie.

Nový cenník služieb HNTV, ktorý je platný od 1. marca tohto roka, schválili mestskí poslanci na poslednom rokovaní zastupiteľstva koncom februára. Viacerí poslanci tento návrh mesta kritizovali. Poslankyňa Mária Cehelská ho označila za nešťastný a poslanec Ivan Hopta ho nazval ako neprimerane radikálny. Zvyšovanie cien za oznamy, ktoré sa týkajú zápisov a náborov detí do škôl, klubov a oddielov, sa nepáči ani poslankyni Alene Židovej. Upozornila, že školy zaplatia za nekomerčné oznamy v televízii až o 100 percent viac ako doposiaľ.

 

Cehelská: Je to nešťastný návrh

Poslankyňa Mária Cehelská navrhla tento bod z rokovania stiahnuť. „Je to podľa mňa v skutočnosti nešťastný návrh. To vám povedia všetci, ktorí sa televíznej a inej reklame v našom regióne profesionálne venujú,“ uviedla poslankyňa. Cehelská upozornila, že už teraz televízia nemá dostatok reklamy a pri zvýšení cien sa to podľa poslankyne ešte zhorší. „Ak porovnáme množstvo vyrobenej a vysielanej reklamy a tiež občianskej inzercie v HNTV spred období dvoch rokov s dneškom, zainteresovaným je jasné, že došlo k markantnému zníženiu vysielaného reklamného času. Dôvodov je viac. Naša televízia už dávnejšie nevyrába žiadne reklamné kampane, nikto systematicky nekontaktuje osobne podnikateľské subjekty, komunikácia v tejto oblasti cez sociálne siete nefunguje tak, ako sa to robilo v minulosti. Moje slová potvrdili v minulosti spokojní zadávatelia reklamy. A hlavne dôvodom je minutáž využitia reklamného času. Podľa platného zákona môže humenská televízia využiť v každej hodine vysielania maximálne 12 minút na vysielanie reklamy. Koľko platenej reklamnej inzercie vysielajú teraz? Tri minúty? Možno ešte menej. Reakciou na tento stav je to, že chceme zvýšiť ceny pre všetkých, aj pre občanov, aj pre súkromné právnické subjekty. Toto je príklad, ako sa „efektívne“ reaguje na pokles ponuky. Platenú reklamu a inzerciu veľmi nemáme, takže ešte poďme dvihnúť ceny, aby sme mali ešte menej,“ zdôraznila Cehelská na rokovaní zastupiteľstva.

 

Namiesto zvyšovania cien treba zatraktívniť vysielanie

Poslankyňa Cehelská uviedla, že nedostatok inzercie sa prejavuje aj vo videotexte, ktorý televízia vysiela. Situácia po zvýšení cien za reklamu a spoplatnené oznamy sa podľa nej ešte zhorší. „To, že hovorím pravdu, sa presvedčí každý, ak si pozrie aktuálny videotext. Aspoň trochu zorientovanému občanovi je zrejmé, že slučka videotextu sa opakuje približne raz za 30 minút, aj keď v minulosti to bolo raz za dve, tri hodiny. To znamená, že platenej reklamy a inzercie príliš nie je. Aby sa tento negatívny stav napravil, je nevyhnutné, aby sa získavaním reklamy niekto v HNTV seriózne a systematicky venoval,“ povedala poslankyňa. Cehelská navrhla, aby poslancom a verejnosti bola najprv predložená seriózna analýza. „Ako a kto porovnával ceny jednotlivých mestských televízií a akou metodikou sa vypočítali nové ceny za služby,“ povedala Cehelská. Návrh, ktorý predložilo mesto, navrhla stiahnuť z rokovania. „Radšej namiesto zvyšovania cien je nutné zatraktívniť vysielanie humenskej televízie, aby to nebolo ako doposiaľ,“ zdôraznila Cehelská. Pre Humenskú televíziu je v rozpočte na tento rok schválených 87-tisíc eur. „Pri tejto aktivite sa nenachádza, na čo presne sa koľko financií použije,“ poznamenala poslankyňa.  

 

Mesto: Došlo k zvýšeniu vstupných nákladov

1. Humenská, a. s., je obchodnou spoločnosťou, ktorej 100-percentným akcionárom je Mesto Humenné. Spoločnosť zabezpečuje aj činnosti spojené s vysielaním Humenskej televízie. Príjmami 1. Humenskej, a. s., sú aj príjmy za poskytované služby Humenskej televízie na základe platného cenníka. Jednotlivé položky v cenníku boli v roku 2015 a 2016 prebraté z platných cenníkov Humenskej televízie, s. r. o., a Správy športových a rekreačných služieb Humenné.Vzhľadom na to, že za posledné roky došlo k zvýšeniu vstupných nákladov (mzdové náklady a s tým spojené náklady na odvody, náklady na prenájom priestorov, energie, modernizácia prístrojovej techniky a pod.), je potrebné upraviť aj cenník niektorých poskytovaných služieb poskytovaných spoločnosťou 1. Humenská, a. s. Pri úprave sme zohľadňovali náročnosť na jednotlivé typy služieb a porovnávali sme aj ceny s poskytovanými službami lokálnych televízií v rámci Slovenska a Správy športových a rekreačných služieb Humenné,“ uviedlo mesto v predloženej dôvodovej správe. Zástupcovia vedenia mesta na kritiku opozičných poslancov, ktorá sa týkala cenníka televízie priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva, nereagovali.

 

Hopta: Je to radikálne zvýšenie

Za nekomerčné oznamy, ako sú zápisy a nábory detí do škôl, klubov a oddielov, platili školy doteraz za 7 dní vysielania s minimálnym 20-sekundovým zobrazením na obrazovke 7 eur. Od 1. marca 2018 je to až 15 eur. „Doteraz, keď sme chceli niečo uverejniť v televízii, školy platili 7 eur a teraz je to viac ako 100-percentné navýšenie,“ povedala poslankyňa Alena Židová. Poslanec Ivan Hopta zvýšenie cien rázne odmietol. „Tie ceny sa dosť radikálne zvyšujú. Ja som zásadne proti tomuto zvýšeniu cien za reklamu,“ potvrdil Hopta. Poslankyňa Alena Židová preto navrhla, aby nekomerčné oznamy, ktoré sa týkajú škôl, sa nezvyšovali. Jej návrh ale neprešiel. Poslanci návrh mesta napriek kritike opozície schválili. Za nový cenník bolo 16 prítomných poslancov, hlasovania sa zdržal 1, proti bolo 6 poslancov.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné