Humenné: Mesto bude opravovať chodníky podľa schváleného zoznamu

Mesto Humenné schválilo na tento rok menovitý zoznam opráv a údržby miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch.

Zoznam, ktorý prijalo mestské zastupiteľstvo (MsZ) v stredu 10. apríla, je rozdelený v rámci kapitálových a bežných výdavkov. „K tým kapitálovým patrí rekonštrukcia miestnych komunikácií na Sídlisku Poľana až po Ulicu Iljikčana v rámci I. etapy, výstavba nového chodníka na Brestovskej ulici, odvodnenie chodníka v areáli Základnej školy (ZŠ) Hrnčiarska, rekonštrukcia chodníka zároveň s odvodnením na Gaštanovej ulici, rekonštrukcia ďalších chodníkov na uliciach Vihorlatská a Ševčenkova pri zeleninovom trhovisku a tiež odvodnenie spevnenej plochy pri bytovom dome na Ulici osloboditeľov č. 2,“ informovala radnica. Vybuduje sa tiež bezbariérový prístup od Třebíčskej ulice č. 11 ku chodníku pri Laborci. Celková výška kapitálových výdavkov tak bude predstavovať 343 177 eur vrátane DPH. Čo sa týka bežných výdavkov, za vyčlenenú sumu 79 319 eur sa opravia chodníky od podchodu na Chemlonskej ulici, chodník medzi bytovými domami Laborecká 7 - 8, chodník od križovatky Sninská – Jasenovská až po križovatku Jasenovská – Čulenova a chodník, v rámci ktorého sa doplní dlažba za okresným súdom. Okrem toho budú zrekonštruované chodníčky v areáli Materskej školy Kudlovská, opraví sa nástupná plocha Základnej školy Hrnčiarska a vyasfaltuje sa chodník na Laboreckej č. 72 - 75. Ako samostatná akcia koordinovaná s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (VVS), a. s., je rekonštrukcia a oprava ciest Komenského a Gaštanová. „Mesto sa na tejto komplexnej rekonštrukcii dvoch ucelených úsekov v celej šírke vozovky s novými obrubníkmi, uličnými vpustami a asfaltom bude podieľať sumou 148 616 eur s DPH,“ oznámil mestský úrad. V rámci zasadnutia MsZ poslanci schválili aj nový štatút mesta z dôvodu neaktuálnosti viacerých jeho ustanovení.

Autor: 

  • TASR
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné