Humenné: Chcú sprístupniť cestu na Vinné cez Porúbku

Možnosťou sprístupniť pre verejnosť uzavretú cestu spájajúcu mesto Humenné s Vinianskym jazerom sa zaoberala vo štvrtok vo Vihorlatskom múzeu Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom výjazdovom rokovaní.

Vôľa zúčastnených k projektu je, výsledok bude závisieť od stanoviska Košického samosprávneho kraja (KSK), vojenskej správy a potrebných analýz. Po rokovaní to potvrdil predseda komisie Miroslav Benko. Iniciatíva rozpútať diskusiu o prepojení ciest Humenné – Porúbka - Vinné vzišla od prešovských krajských poslancov Jozefa Babina a Ondreja Mudreho z Humenného. Zasadnutie komisie k tejto téme je podľa všetkých zúčastnených prvým krokom na dlhej ceste k realizácii projektu. Technicky by sa PSK a KSK mohli prostredníctvom dlhé roky uzavretej komunikácie prepojiť do dvoch rokov, uviedol vedúci oddelenia územného plánovania a životného prostredia odboru regionálneho rozvoja PSK Peter Máthé. Prakticky bude proces vyžadovať súhlas a spoluprácu KSK a tiež vojenskej správy, keďže cestná komunikácia sa nachádza vo Vojenskom obvode Valaškovce. Výsledkom rokovania podľa Benkových slov je uznesenie, aby sa v spolupráci s KSK, správami ciest oboch krajov a tiež vojenskou správou vypracovala finančná analýza projektu s tým, že by išlo o cestu tretej triedy. „A samozrejme, aj majetkové vysporiadanie,“ doplnil Benko. Projekt sprístupnenia cestnej komunikácie počas letnej sezóny pre osobnú automobilovú dopravu si bude vyžadovať rozšírenie a celkovú rekonštrukciu vozovky. „Potrebujeme dať čísla na stôl, lebo určite to nebude stáť 10.000 eur ani 20.000 eur. Určite sa budeme rozprávať o miliónoch,“ doplnil Benko tému finančnej náročnosti. Náklady by podľa predstáv komisie mali pokryť oba kraje v závislosti od dĺžky predmetnej komunikácie. Na území PSK je približne desaťkilometrový úsek z nej, v KSK je osem kilometrov. Pozitívami investície by ale podľa Benka nebolo len skrátenie cesty medzi Humenným a Vinným, respektíve i Zemplínskou šíravou, ale i pritiahnutie turistov z oboch krajov. KSK sa diskusii o projekte nebráni. „Nové cestné prepojenia sú zložitejšou témou, ktorá si vyžaduje rozsiahlejšiu diskusiu na odbornej úrovni. Je potrebné dôkladne posúdiť dopad takejto výstavby na územie, ako aj efektivitu vynaloženej investície,“ vyjadrila jeho stanovisko referentka komunikačného oddelenia KSK Andrea Štefanová. Prešovská komisia územného plánovania chystá oficiálne stretnutie so zástupcami KSK na december.

Autor: 

  • TASR
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné