Humenčania sa môžu zapojiť do tvorby pocitovej mapy svojho mesta

Humenčania a Michalovčania sa môžu zapojiť do tvorby pocitovej mapy svojho mesta. Vyjadriť sa tak majú možnosť k verejným priestranstvám. Navštíviť musia webovú stránku pocitovemapy.sk a vyhľadať svoje mesto.

Podľa inštrukcií na nej zverejnených je potrebné do mapy postupne označovať miesta, ktoré sa budú pridržiavať štyroch kategórií, a to je atraktívnosť priestorov, doprava, zeleň a bezpečnosť. Každá z nich obsahuje dve otázky. Pri doprave sú zamerané na dostupnosť terénu. Participanti budú odpovedať na to, kde sa im dobre pohybuje pešo a na bicykli a v ktorých lokalitách, naopak, vnímajú dopravné ohrozenie alebo bariéry v pohybe v podobe priechodov, parkovania, cyklotrás, chodníkov či iných. Pri téme atraktívnosti zas určia verejné priestory, ktoré radi navštevujú vzhľadom na ich celkovú kvalitu. Poukázať by mali aj na tie miesta, ktoré sa im pre zanedbanie nepáčia. V oblasti zelene by mali obyvatelia vyjadriť svoj názor na jej kvalitu alebo aj nedostatočnú údržbu stromov, stromoradí, záhrad, zelených plôch či parkov. Posledná z kategórií sa zameriava na miesta, v ktorých sa občania cítia, resp. necítia bezpečne. Môže to súvisieť okrem iného s osvetlením, dopravnou situáciou či lokalitami určenými na hru s deťmi. Pri každej otázke je možné označiť viacero miest. „Tiež sa potešíme stručnému popisu, prečo sa vám dané miesto páči alebo nepáči,“ uvádza sa na portáli. Výstupy budú podľa portálu podkladom pre mesto pri plánovaní rekonštrukcií, ale aj tvorbe manuálu verejného priestoru.

Autor: 

  • TASR
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné