Humenčania na astrofotografickom workshope Kolofota 2019

Jedným z hlavných organizátorov podujatia bola Vihorlatská hvezdáreň v Humennom.

Prvé stretnutie partnerov cezhraničného slovensko-poľského projektu „Vesmír na dlani 2017“ sa uskutočnilo v dňoch 28. - 31. marca 2019 vo Hvezdárni Roztoky pri Svidníku. Na astrofotografickom workshope „Kolofota 2019“ sa stretlo vyše 30 záujemcov o astrofotografiu a iné druhy prírodnej fotografie. Okrem prezentácie prednášok tri bezoblačné noci dali možnosť účastníkom ukázať aj praktické zručnosti a naplno si vychutnať čistotu „roztockého“ hviezdneho neba. Svedčí o tom aj množstvo nafoteného materiálu, ktorý sa ďalej využije počas realizácie projektu formou putovnej fotografickej výstavy. Počas štyroch dní sa o svoje poznatky delilo trinásť lektorov, ktorí prítomných oboznámili s teoretickými a praktickými aspektmi vedeckého, ale aj estetického využitia astrofotografie, ale aj mikrofotografie. Jedným z hlavných organizátorov podujatia bola Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, ktorá participuje na projekte „Vesmír na dlani 2017“. Odborní pracovníci hvezdárne sa zapojili do programu workshopu prednáškami: „Vesmír na dlani 2017“, Mgr. Peter Mikloš, „Sklenené archívy hviezdneho neba“, RNDr. Igor Kudzej, CSc., „Úvod do histórie astrofotografie“, Mgr. Róbert Adam, „Ako pozorovať premenné hviezdy fotoaparátom“, Mgr. Matúš Kamenec, „Praktická astrofotografia“, Štefan Gojdič. Na záver sa účastníci venovali získavaniu praktických zručností v spomenutých oblastiach fotografie a výmene skúseností. Workshop bol ukončený v nedeľu záverečnou diskusiou. Celkovo sa na Kolofote 2019 zúčastnilo 34 účastníkov zo Slovenska a Poľska, ktorí pracujú v inštitúciách, kde fotoaparát je stále dôležitým pracovným nástrojom.

Autor: 

  • ts
  • Humenné

Foto: 

VH
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné