Humenčania, ďakujeme

Sú to už viac ako tri roky, čo do vašich domácností, poštových schránok a domovov dostávate náš týždenník Humenský expres. Prvý výtlačok vašich obľúbených humenských novín uzrel svetlo sveta presne v septembri 2016. Každý týždeň si ho s obľubou číta viac ako 10-tisíc domácností. Z novín Humenský expres ste sa mohli pravidelne dočítať, čo nové a zaujímavé sa stalo v našom meste. Pozorne sme pozerali vedeniu mesta na prsty a snažili sme sa poukazovať na problémy, ktoré vás trápia. V našich novinách ste našli pravidelné informácie nielen o tom, čo sa deje v Humennom, ale aj v okolitých mestách, Snina, Medzilaborce, Strážske, Michalovce, a vôbec na celom Slovensku. Som nesmierne rád, že noviny si obľúbili nielen čitatelia, dopisovatelia, ale aj mnohé inštitúcie, ktoré pôsobia na území mesta a prostredníctvom Humenského expresu informovali našich čitateľov o svojich aktivitách a činnosti. Naša spolupráca s Vihorlatským múzeom v Humennom, knižnicou, strednými a základnými školami, so základnými umeleckými školami, Centrom voľného času, ale aj hvezdárňou potvrdzuje, že na území nášho mesta sú vzdelávacie a kultúrne inštitúcie, na ktoré môžeme byť patrične hrdí. Na športových stranách naša  redaktorka Michaela Kobanová pravidelne informovala o výsledkoch a úspechoch športovcov, ktorí reprezentujú mesto Humenné nielen po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Sme hrdí na úspechy našich plavcov, šachistov, futbalistov, volejbalistov, hokejistov, ale aj ďalších športovcov, o ktorých víťazstvách, ale aj prehrách sme informovali na športových stranách. Zvlášť sa chcem poďakovať generálnemu riaditeľovi spoločnosti Chemes, a. s., Humenné JUDr. Dávidovi Molnárovi. Som veľmi rád, že naše noviny boli pri zrode úžasných projektov, ktoré naštartoval práve pán Molnár a ktoré nielen obohatili život Humenčanov, ale mnohým aj pomohli. Zvlášť chcem vyzdvihnúť charitatívny projekt Humenčania, pomáhajme si!, ktorý zastrešuje práve JUDr. Dávid Molnár a vďaka ktorému dostali pomoc ťažko choré deti a ich rodiny. Vďaka tomuto projektu mali dôvod na radosť aj deti zo Spojenej školy internátnej na Komenského ulici v Humennom. Výborná spolupráca je aj s Občianskym združením Dieťa do dlaní, ktoré pomáha rodinám s deťmi, ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Som rád, že sme prostredníctvom našich novín mohli pravidelne informovať aj o pestrých kultúrnych aktivitách nového kultúrneho centra NERV, ktoré sídli v priestoroch bývalého Zekonu na Laboreckej ulici, kde dostali priestor mladí a talentovaní umelci. Platforma NERV otvára debaty o súčasnom umení a jeho potrebe, priestor pre experiment a prezentáciu spojitostí a protikladov umeleckých prístupov. Všetko dobré sa raz skončí. A tak je to aj s naším týždenníkom Humenský expres. Po 3,5 roku držíte v rukách posledné vydanie vášho obľúbeného týždenníka. Za ten čas sme si vytvorili s našimi čitateľmi, dopisovateľmi nielen profesionálny, ale aj ľudský vzťah. Na záver sa preto patrí povedať už len dve slová: Humenčania, ďakujeme!

S úctou šéfredaktor Milan Potocký

Autor: 

  • Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné