HROMNICE – LITURGIA SVETLA

Kresťania si v piatok 2. februára pripomenú udalosť, keď Mária priviedla Ježiša, štyridsať dní po jeho narodení, do jeruzalemského chrámu, aby ho zasvätila Bohu Otcovi. Tento sviatok poznáme ako Obetovanie Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Používanie rozsvietenej požehnanej sviečky pri modlitbe je pre veriacich symbolom prítomnosti Ježiša Krista.

Na Hromnice sa v katolíckych kostoloch koná obrad požehnania sviec - liturgia svetla ako symbol očisty a procesia. V katolíckej cirkvi je 2. február aj Dňom zasväteného života, preto sa v tento sviatok biskupi stretávajú s rehoľníkmi, ktorí zasvätili svoj život Bohu a službe ľuďom v rôznych oblastiach.

 

V gréckokatolíckej cirkvi sa Hromnice nazývajú Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Súčasťou obradov v kostoloch je rovnako požehnávanie sviec.

 

Evanjelici si v tento deň pripomínajú Predstavenie Pána, keď Jozef a Mária prišli do jeruzalemského chrámu, aby predstavili Ježiša. V niektorých evanjelických cirkevných zboroch sa na Hromnice konajú služby Božie.

 

Sviatok Obetovania Pána bol v Jeruzaleme známy už vo 4. storočí a od 10. storočia sa týmto mariánskym sviatkom končilo obdobie Vianoc. Pôvod tohto sviatku súvisí so zákonom Izraelitov, podľa ktorého žena 40. deň po narodení syna (alebo 70. deň po narodení dcéry) bola povinná ísť do chrámu a podrobiť sa očisťovacej pobožnosti. Tento sviatok sa preto nazýva aj Očisťovanie Panny Márie. Liturgia svetla, ktorého symbolom sú sviece, sa vzťahuje na Krista - svetlo sveta.

 

Slávnosť požehnávania sviec na Hromnice má svoju odvekú tradíciu. Požehnané sviece ľudia zapaľovali a modlili sa pri nich v ťažkých životných situáciách, v čase prírodných katastrof, búrky či krupobitia, od čoho aj pochádza názov Hromnice. Býva tiež zvykom zapaľovať „hromničku“ pri umierajúcich, aby v pokoji odišli na večnosť. Používanie požehnanej sviečky pri modlitbe je pre veriacich symbolom prítomnosti Ježiša Krista.

Autor: 

  • TASR
  • MJK
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné