Hospodi pomiluj - prehliadka speváckych zborov východného obradu

Na jubilejnom 10. ročníku prehliadky zborového spevu východného obradu sa v Poráči stretlo 6 speváckych zborov. Zborový spev východného obradu zaznel už po desiatykrát v uvedenej obci. Podujatie realizovalo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Poráč a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosťou Poráč. Úvod prehliadky patril domácemu speváckemu zboru Dimitrios z Poráča a po nich už sálou kultúrneho domu zneli prostopinije a skladby od rôznych skladateľov v podaní ďalších speváckych zborov. Súčasťou tejto prehliadky bolo aj pripomenutie si 20. výročia založenia domáceho speváckeho zboru Dimitrios. Duchovný otec Milan Gábor odovzdal pamätný list a ikonu sv. Demetera súčasným členom speváckeho zboru a medzi ocenenými boli aj členovia prípravného výboru tohto podujatia. Prehliadku poctil svojou návštevou aj košický biskup Gréckokatolíckej cirkvi vladyka Milan Chautur. Podujatie bolo podporené z fondu na podporu národnostných menšín Kult minor. Toto ojedinelé podujatie zamerané na cirkevné slovanské liturgické spevy na Spiši si našlo mnoho obdivovateľov a navštívilo ho 125 návštevníkov. Účinkovali: Spevácky zbor Dimitrios Poráč,

Kňazský zbor Gréckokatolíckej eparchie Košice, Spevácky zbor pri Pravoslávnom chráme sv. Klimenta Ochridského Spišská Nová Ves, Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého Košice, Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky Košice, Folklórna skupina Poľana z Jarabiny.

Autor: 

  • Mgr. Peter Horváth
  • Spišské osvetové stredisko
  • Spišská Nová Ves

Foto: 

SOS
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné