Historik Dušan Kováč prednášal humenským gymnazistom

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky sa na pôde Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom uskutočnila  dňa 3. 10. 2018 beseda s historikom, pedagógom a spisovateľom PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc.,  uznávaným odborníkom na slovenské dejiny 19. a 20. storočia.

Ústrednou témou besedy boli otázky súvisiace so vznikom Československej republiky v roku 1918. Dušan Kováč ju začal prezentáciou, kde vznik ČSR prirovnal k „dráme s dobrým koncom“. Historik zaujímavým spôsobom opísal historické a spoločenské podmienky vzniku ČSR, výklad dejín bol okrem vysokej faktografickej stránky doplnený o dobové zaujímavosti. O tom, že študentov beseda s historikom Dušanom Kováčom zaujala a že majú záujem o poznávanie našej histórie, svedčili i otázky, ktoré mu kládli po skončení prezentácie.

Stretnutie s historikom bolo o to zaujímavejšie, že Dušan Kováč je absolventom humenského gymnázia, počas svojej návštevy si prezrel  priestory školy a zaspomínal na svoje študentské časy. Záver jeho návštevy bol ukončený historikovým zápisom do školskej kroniky a tiež prehliadkou študentskej výstavy prác pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR s názvom Made in Czechoslovakia, ktorú Dušan Kováč pozitívne ohodnotil. Zo stretnutia s touto osobnosťou si študenti odniesli mnoho nových poznatkov, ktoré iste zúročia aj na hodinách dejepisu. Je dôležité, aby sa aj takou formou budovalo u mladých ľudí národné povedomie a pestovala sa hrdosť k vlastnému národu.

Autor: 

  • mj
  • Humenné
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné