Firma Nexis Fibers, a. s., opäť neplatí svoje účty. Chystá sa do bankrotu?

Nexisu narástli dlhy v Chemese za obdobie od začiatku reštrukturalizácie na 3 438 683,68  eura a v Priemyselnom parku CHEMES, s. r. o., Humenné na čiastku 478 141,41 eura.

Všetky firmy v rámci priemyselného parku majú zaplatené svoje účty za rok 2017, iba firma Nexis nie.

Napriek sľubom o vyrovnaní svojich dlhov niektorými členmi vedenia firmy Nexis Fibers k tomu nedošlo a momentálne za rok 2018 firma Nexis Fibers, a. s., dlhuje spoločnosti CHEMES, a. s., Humenné 2 407 374,08 eura.

Samozrejme, dôverne poznáme obohratú pesničku, že sú príliš „VYSOKÉ CENY“, a pritom tieto ceny akceptujú všetky firmy v rámci priemyselného parku bez problémov. Vždy sa snažíme hľadať riešenie pre najnižšie možné ceny a naším úsilím je ich riešiť.

Ako iste viete, už niekoľko rokov mesto Humenné odmieta schváliť projekt nového kotla, kde ceny pre obyvateľov mesta Humenné by boli nižšie o 15 % a pre priemyselný park o 20 %.

 

Vážení spoluobčania, položme si otázku:„ Kto alebo čo je Nexis?“

Samotná pani Vaľová sa o Nexise nechválne vyjadrovala v médiách. Aj v televíznom vystúpení označila firmu Nexis a jej predstaviteľov za veľmi problematických. Odrazu, keď prišla reštrukturalizácia, kde Nexis ostal firme Chemes dlžný 5,1 mil. eur, vtedy začala firmu Nexis a jeho takzvaného nového 100 % akcionára pána Bezloju veľmi obhajovať.

Pre záchranu Nexisu, udržanie 400 pracovných miest a aby Nexis mohol ďalej fungovať, CHEMES, a. s., Humenné ponúkol 11,5 mil. eur pre veriteľov, čo by prinieslo rýchlejšie splatenie záväzkov o 2 roky. Čudujme sa, pani Vaľová vyhlásila, že menej je viac a postavila sa v prospech zahraničného veľkopodnikateľa, ktorý navrhol 5-ročné splácanie dlhov, ale nie z vlastných peňazí, ale z peňazí, ktoré  možno si Nexis v budúcnosti zarobí. Poznámka: Zaujímavosťou je, že človek s rovnakým menom Ivo Bezloja je evidovaný v ČR ako agent bývalej štátnej bezpečnosti. Na mieste je preto otázka: Koho tak vehementne obhajuje pani Vaľová? Pán Bezloja je len konateľom spoločnosti Nexis Fibers Investments a ďalej sa strácame v spleti firiem a nevieme zistiť, kto je skutočný vlastník.

Ako vznikol nový Nexis?

Podľa informácií zo švajčiarskych médií firma spojená s menom Bezloja ho kúpila za 300.000 švajčiarskych frankov, a to nezabúdajme, že Nexis vlastní jednu veľkú fabriku v Lotyšsku.

Poznámka: Za 300.000 švajčiarskych frankov kúpite vo Švajčiarsku luxusné autá v základnom prevedení.

O 2,5 mesiaca na to ale p. Bezloja v slovenských médiách uviedol, že čo si to dovoľuje Chemes ponúknuť 11,5  mil. eur (pričom p. Bezloja zaplatil 300.000 švajčiarskych frankov), keď hodnota Nexisu je niekde okolo 100 miliónov  eur. Na základe podaného trestného oznámenia švajčiarska prokuratúra v súčasnosti prešetruje podozrenie z podvodu pri predaji akcií Nexisu. Ako je možné, že niekto kúpi dve fabriky Nexisu, a to po prvé v Humennom a po druhé v Lotyšsku za 300.000 švajčiarskych frankov, a o dva mesiace na to tvrdiť, že majú hodnotu 100 mil. eur.

Kto sa čoho dopustil?

Vráťme sa ešte k samotnej reštrukturalizácii.

V marci 2017 nabehli policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v sprievode  prokuratúry SR a švajčiarskej prokuratúry s neobvykle veľkým počtom ľudí a oznámením správcovi PPCH tesne pred príchodom elitnej jednotky do firmy Nexis za účelom zaistenia a prešetrenia dokumentácie firmy. (V ten istý deň zasadal veriteľský výbor v Bratislave a bez problémov schválil reštrukturalizačný plán Nexisu.) Mali o tom vedomosti? Oznámil im to reštrukturalizačný správca? Čudujme sa svetu, o takej veľkej akcii nepriniesli žiadne médiá ani zmienku, ale na strane druhej o mesiac nato väčšina slovenských médií ostro sledovala reštrukturalizáciu firmy Nexis a niektorí  vehementne obhajovali p. Bezloju.

Chemes napriek snahám nedostal primeraný priestor v médiách a tlačové vyhlásenia Chemesu boli cenzurované.

Kto sú skutoční majitelia?

„Zázračné banky“ zahlasovali za tŕnistú a neistú cestu a nejasného vlastníka. Dnes 1,5 roka po štarte reštrukturalizácie Nexisu vznikli nové dlhy, a to len v Chemese za rok 2017 a 2018 niekoľko miliónov eur. Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že Sociálnej poisťovni dlžia sumu vo výške 445 366,21 € a Všeobecnej zdravotnej poisťovni – 78 746,41 €. Ako dokáže Nexis zvládnuť tieto dlhy?

Čo sa stalo?

-          Splnili biele kone svoju úlohu?

-          Kam sa podeli peniaze?

 

Pred reštrukturalizáciou ostal Nexis firme CHEMES, a. s., Humenné dlžný 5,1 mil. eur. Odvtedy ale dlh narástol o ďalšie milióny. Na mieste je pre to otázka: Hrozí firme Nexis bankrot? Bolo by to prinajmenšom zvláštne, pretože z doteraz podaných návrhov na súdy okrem jedného prípadu mali všetko schválené.

 

S nemým úžasom sledujeme, čoho všetkého sú ľudia schopní v tomto štáte.

 

O ďalšom vývoji vás budeme informovať. 

 

Vedenie spoločnosti Chemes, a. s., Humenné

 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné