Firma chce na námestí postaviť byty a zrekonštruovať parkovisko. Poslanci zámer podporili

Budova bývalých telekomunikácií a pošty, ktorá sa nachádza na Námestí slobody v Humennom, by mala prejsť rozsiahlou rekonštrukciou, ktorej súčasťou by mala byť aj výstavba bytov a rekonštrukcia mestského parkoviska. Primátor Miloš Meričko potvrdil, že zrekonštruované parkovisko bude po dokončení naďalej bezplatne slúžiť aj širokej verejnosti.

Spoločnosť Central Point, s. r. o., plánuje nadstavbu, dostavbu a rekonštrukciu polyfunkčnej budovy, ktorú mnohí Humenčania poznajú ako objekt bývalých telekomunikácií a pošty. Spomínaná firma chce zrekonštruovať aj priľahlé parkovisko, ktorého vlastníkom je mesto Humenné. Samospráve predložila zámer dlhodobo si prenajať mestské pozemky o celkovej výmere 2 131 m2. Poslanci sa týmto zámerom zaoberali na ostatnom októbrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Poslanci zámer schválili

Mestskí poslanci schválili zámer dlhodobo prenajať pozemky tejto firme o uvedenej výmere ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Nájom by mal trvať na dobu určitú, presnejšie na desať rokov za nájomné vo výške 1278 eur bez DPH ročne. Poslanec Ivan Hopta sa na rokovaní zastupiteľstva pýtal vedenia mesta, či bude po právnej stránke zabezpečené, aby tam mohli občania mesta voľne parkovať tak ako doteraz. „Teraz sa tam nevyberá žiadne parkovné. Chcem sa spýtať, ako je to myslené do budúcnosti?“ pýtal sa poslanec Hopta. „Nie, že sa stane, že my to dáme a nebudú tam chcieť púšťať ľudí,“ poznamenal poslanec. Primátor Miloš Meričko potvrdil, že parkovisko bude aj po rekonštrukcii naďalej slúžiť bezplatne verejnosti. „Budeme jednoznačne zmluvne trvať na tom, aby bolo verejnosti prístupné bezplatné parkovisko. S tým, že budeme žiadať tú rekonštrukciu a opravu toho parkoviska,“ uviedol primátor. To, že bude parkovisko slúžiť širokej verejnosti, sa uvádza aj v samotnom zámere, ktorý poslanci schválili. „Dôvodom osobitného zreteľa je rekonštrukcia parkoviska na vlastné náklady žiadateľa za účelom rozšírenia kapacity parkovacích plôch, ktoré bude slúžiť aj širokej verejnosti,“ uvádza sa v zámere.

Projekt počíta aj s bytmi

Primátor Miloš Meričko vysvetlil, že zatiaľ poslanci schvaľovali len zámer. „My budeme rokovať o skutočnom prenájme, kde už budeme mať aj pripravenú zmluvu. Čiže bude to zmluvný vzťah. Oni sa zaručili s tým, že nemajú problém, aby bolo parkovisko pre verejnosť prístupné. Nebudú tam vyberať a bude to aj našou jasnou podmienkou, ktorú chceme zmluvne zakotviť,“ povedal na rokovaní primátor. Potvrdil, že prenajatá plocha parkoviska nebude slúžiť na iný účel. „To nie je ich žiadosť, aby si tam robili nejaký svoj obchod alebo biznis, alebo čo. Je to jednoducho nutnosť k výstavbe alebo rekonštrukcii tej budovy starej Pošty, alebo Telekomu, ktorá je na centrálnej zóne na Južnom námestí. Je to jedna veľká opacha. Ja som presvedčený, že každý chce v Humennom, aby sa to opravilo, že aby tam vzniklo niečo, čo je kultivované, pekné a moderné,“ dodal primátor. „Bolo im bránené v predchádzajúcich obdobiach doslova, si myslím, že účelovo, že nemohli stavať. Jednoducho ja nepripustím, aby to tam chátralo. V centre mesta toto nesmie byť,“ zdôraznil Meričko. „Podľa projektu, ktorý máme k dispozícii, budú tam aj byty,“ potvrdil primátor.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné