Farebné pocity a zážitky ženy-matky-maliarky vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Do Humenného sa akademická maliarka Oľga Buhajová prostredníctvom projektu Vihorlatského múzea v Humennom Návraty rodákov vracia po tretíkrát (1987, 2013, 2020).

Aktuálna výstava Oľga Buhajová – výber z tvorby je venovaná nedožitému 65. výročiu narodenia autorky. Akademická maliarka Oľga Buhajová (1955 – 1989) sa narodila v Košiciach. Detstvo a mladosť prežila v Humennom. V rokoch 1981 – 1988 žila a tvorila v Lednických Rovniach. V roku 1988 sa natrvalo presťahovala do Humenného. Zomrela v roku 1989 v Humennom. Vernisáž výstavy sa konala 5. marca 2020 (v deň nedožitých 65. narodenín autorky) v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom. Výstavnú kolekciu tvorí vyše päťdesiat výtvarných diel prezentujúcich Buhajovej grafickú tvorbu, knižné ilustrácie, kresbu a maľbu. Vo svojich dielach autorka od študentských čias reflektovala osobné pocity a zážitky, celospoločenské témy, ako aj poslanie ženy v postavení matky i výtvarníčky. Vo svojej tvorbe využívala autorka kompozície alegorických, meditatívnych a symbolických prejavov s dôrazom na farebnosť. Z tohto obdobia tvorby pochádzajú aj vystavované jedinečné grafické cykly. Ide o diela portrétneho a dokumentárneho charakteru zachytávajúce človeka v pracovnom procese − známe Buhajovej zachytenie sklárov v Lednických Rovniach a žien pri výrobe vlákna v humenskom podniku Chemlon.  V podobnom duchu vytvorila aj voľné grafické listy k poézii Miroslava Válka.Výstava ponúka množstvo ilustračných prác, ktoré vznikli zo spolupráce autorky s vydavateľstvami detských periodík. V nich pútavými farebnými kresbami Buhajová vytvorila deťom ľahko zrozumiteľnú cestu k pochopeniu literárneho obsahu. Súčasťou výstavnej kolekcie je rodinou zapožičaný súbor osobných predmetov autorky. Nachádzajú sa medzi nimi fotografie z mladosti, vysvedčenia, študentský index, osobná korešpondencia, množstvo skicárov, autoportrétov a aj menej známa Buhajovej básnická tvorba. Diela akademickej maliarky Oľgy Buhajovej sa nachádzajú v zbierkach Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Považskej galérii v Žiline a vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Prezentačný výber z tvorby akademickej maliarky Oľgy Buhajovej vo Vihorlatskom múzeu v Humennom potrvá do 3. mája 2020.

 

Autor: 

  • Jana Fedičová
  • Humenné
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné