EKODNI 2019 vo Vihorlatskom múzeu

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci pokračovania projektu zážitkového objektového vyučovania v múzeu pripravuje cyklus podujatí s environmentálnou tematikou venovaný Svetovému dňu životného prostredia. Zážitkové podujatie pre žiakov základných škôl EKODNI 2019 bude prebiehať v dňoch 3. – 7. júna 2019 v  učebni a v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea.

Aktuálnou témou tohtoročných EKODNÍ 2019 vo Vihorlatskom múzeu je ekológia a životné prostredie s dôrazom na problematiku znečisťovania ovzdušia. Interaktívne podujatie pre žiakov základných škôl je zamerané na globálne problémy spojené so životným prostredím a hľadaním spôsobov ich riešenia. Obsahovo vychádza téma podujatia zo základnej myšlienky Svetového dňa životného prostredia (5. jún) − Je len jedna Zem. Súčasťou programu v múzeu bude prednáškový blok k aktuálnym environmentálnym témam, videoprojekcia tematických dokumentárnych filmov, beseda s odbornými pracovníkmi ochrany prírody Občianskeho združenia Fauna Carpatica, interaktívne aktivity a hry zamerané na upevnenie získaných poznatkov a prehliadka prírodovednej expozície s novými múzejnými exponátmi (dermoplastické exponáty jeleňa lesného, jelenice, srnca, srny a zástupcov u nás rozšírených inváznych druhov živočíchov získalo múzeum ako akvizíciu podporenú z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia). V rámci prehliadky prírodovednej expozície názorne priblížime žiakom a pedagógom problematiku inváznych druhov rastlín a živočíchov okolo nás, ktoré patria k jedným z piatich príčin vymierania živočíšnych druhov na planéte. Pokračovanie cyklu EKODNI 2019 zoznámi žiakov s aktuálnym stavom životného prostredia, najväčšími hrozbami jeho znečisťovania i praktickými krokmi, ktorými žiaci môžu prírodné prostredie chrániť. Program zároveň informačne čerpá z najnovšej Správy o stave planéty Svetového fondu na ochranu prírody, ktorá informuje o piatich základných príčinách druhového vymierania na planéte a možnostiach človeka pri zvrátení toho stavu. Pedagógom a žiakom ponúkame podujatie EKODNI 2019 s interaktívnym programom ako platformu hľadania riešení k zmenám životného štýlu. Veríme, že podujatie bude obohatením školskej výučby a nášho spoločného úsilia o výchovu lídrov týchto zmien.

Autor: 

  • Jana Fedičová
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné