Dezinfekcia prikrmovacích zariadení je po ukončení obdobia núdze povinná

Dezinfekcia prikrmovacích zariadení je po ukončení obdobia núdze povinná. Užívateľom poľovných revírov to ukladá priamo zákon o poľovníctve. Ako pre TASR uviedol predseda poľovníckej komisie Obvodnej poľovníckej komory v Humennom Jaroslav Dutko, vykonáva sa v jarnom období.

Potreba dezinfekcie je podľa neho o to naliehavejšia, o čo koncentrovanejšie sa pri týchto objektoch zdržiavala zver. „Zvyšujúca sa teplota a vlhkosť taktiež urýchľujú rozmnožovanie choroboplodných baktérií a plesní,“ zdôraznil. Ako ďalej uviedol, dezinfekcia sa vykonáva tak, že z okolia kŕmnych zariadení sa odstránia zvyšky potravy, ktorá popadala na zem, tiež znehodnotené krmivo a zvyšky trusu. „Terén, na ktorom sa zver koncentrovala, ošetríme dezinfekčným prostriedkom — vápnom, chlórovým roztokom s formaldehydom, lúhom a podobne,“ vysvetlil s tým, že miesto možno posypať chloramínom, nehaseným vápnom a je potrebné ho prerýľovať. „Pri prenosných kŕmnych zariadeniach tieto preložíme na iné miesto,“ doplnil. Pokračoval, že rovnakým spôsobom sa asanujú aj poľovnícke políčka, na ktorých pestovali plodiny na prikrmovanie zveri, a tiež násypce pre pernatú zver. „Zostatky krmiva spod násypca vyhrabeme a vyvezieme z revíru do odpadu, zem posypeme chloramínom alebo vápnom a prerýľujeme. V prípade, že sa v blízkosti kŕmnych zariadení našla uhynutá zver alebo sa vyskytla nákazlivá choroba, robí sa dezinfekcia dôkladnejšie a opakovane,“ zdôraznil. Kontrolu nad touto činnosťou vykonáva podľa jeho ďalších slov pozemkový a lesný odbor pri každom okresnom úrade, prípadne príslušná veterinárna a potravinová správa. „V prípade, ak by sa nezrealizovala dezinfekcia prikrmovacích zariadení a zver sa dostala do kontaktu so znehodnoteným krmivom, prípadne s choroboplodnými zárodkami, prispievame tým k prenosu rôznych chorôb, čo je v priamom rozpore s povinnosťami užívateľa poľovného revíru,“ upozornil Dutko s tým, že ten má povinnosť vykonávať všetky opatrenia na zamedzenie rozširovania prenosných chorôb. „Zvlášť aktuálny je v súčasnosti africký mor ošípaných, kde je namieste dodržiavať prísnu hygienu ako jedno z opatrení proti jeho ďalšiemu šíreniu,“ uzavrel.

Autor: 

  • TASR
  • Humenné

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné