Deň rodiny v Humennom príjemne potešil vyše stovku detí a ich rodičov

V piatok uplynulý týždeň sa v priestoroch Obchodnej akadémie na Komenského ulici v Humennom uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie s názvom Deň rodiny, ktoré zorganizovala Spojená škola internátna. V programe sa predstavilo vyše 50 detí, spolu s učiteľkami a asistentkami. V bohatom kultúrnom programe nechýbal tanec, spev, prednes a dokonca aj rap. Na pódiu vystúpili aj sluchovo a zrakovo postihnuté deti, ale aj účinkujúci na invalidných vozíkoch. Šikovné deti všetkým divákom dokázali, že napriek ich hendikepu a neľahkému životnému osudu vedia rozdávať lásku, radosť a vedia sa aj usmievať a zabaviť. „Sme škola pre žiakov s mentálnym postihnutím od ľahkého stupňa až po ťažký a hlboký stupeň mentálneho postihnutia, ale aj pre deti s viacnásobným postihnutým. V tanečných číslach nám účinkovali aj žiaci so sluchovým postihnutím,“ povedala riaditeľka školy Erika Firdová. „Tohtoročným mottom Dňa rodiny je „je dobre byť spolu“. Toto motto vyjadruje, že členovia rodiny stoja pri sebe v dobrom i zlom a vzájomne si pomáhajú,“ dodala Firdová.

Sponzori pripravili deťom prekvapenie

Po kultúrnom programe čakalo na deti vonku veľké prekvapenie.„Deň rodiny sme začali vystúpením pre rodičov a pokračovali aktivitami, ktoré boli len pre nás, deti. Na skákacom hrade, na koníkoch, s balónmi a bublinkami, s grilovanými dobrotami nemohol byť tento deň lepší. Pre každého rodiča je najúžasnejším  darom, ak sa smejú očká milovaného dieťaťa a dnes sa nám to všetkým podarilo. Najprv obavy z vystúpenia pre rodičov a potom aj slzičky šťastia z potlesku a bozkov mamičiek, oteckov, ba aj starých rodičov,“ uviedla riaditeľka. „Sme radi, že také niečo sa organizuje pre naše deti, pretože oni nemajú také možnosti ako zdravé deti. Ísť na ihrisko a hrať sa. Stále sú odkázaní na pomoc rodičov a učiteľov. Vlastne také niečo im spestrí život a bežný deň,“ povedala mamička 14-ročnej Nelky, ktorá trpí detskou mozgovou obrnou. Riaditeľka Erika Firdová dodala, že Spojená škola internátna organizuje tieto podujatia aj vďaka podpore Obchodnej akadémii a riaditeľke Alene Židovej, ktorá im poskytuje priestory a spoločenskú miestnosť. „Lebo my v našich priestoroch nemáme takú miestnosť, kde by sme mohli organizovať takéto veľké podujatia,“ poznamenala riaditeľka. Riaditeľka potvrdila, že nádhernú akciu, ktorá potešila stovku detí a ich rodičov, sa im podarilo zorganizovať vďaka sponzorom. „Vďaka patrí nášmu stálemu sponzorovi generálnemu riaditeľovi spoločnosti Chemes, a. s., Humenné, JUDr. Dávidovi Molnárovi, ktorý podporil aj školský ples a majáles,“ uviedla riaditeľka.Počas Dňa rodiny zabezpečil deťom dobroty na gril, ale aj jazdu na poníkoch. Naše ďakujem patrí aj p. Blaškovi - cukráreň Katka, za zmrzlinu pre všetky naše deti, a p. Veľasovi - pekáreň PROBE – Kamenica, za sladkú maškrtu. Taktiež mamičke p. Drevickej za pomoc a spoluprácu. Organizátorkám: PaedDr. Daniela Beňová, PaedDr. Dagmar Styrančáková, Mgr. Martina Haraščáková, Mgr. Silvia Špitaliková, Mgr. Ivana Lodová. „Deti a žiaci Spojenej školy internátnej sú iní, no nie horší, s veľkým srdiečkom plným lásky nielen pre svojich najbližších, ale aj pre svoje pani učiteľky,“ uzavrela riaditeľka školy Mgr. Erika Firdová.

Autor: 

  • mpo
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné