Deň priateľstva v Ubli podporuje slovensko-ukrajinské partnerstvá

V poradí 18. ročník priateľského stretnutia dvoch susedných krajín Slovenska a Ukrajiny sa uskutočnil v obci Ubľa v sobotu 18. mája.

Hlavným organizátorom Dňa priateľstva – Dňa dobrosusedstva 2019 bol Prešovský samosprávny kraj (PSK). TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. „Cieľom každoročného medzinárodného podujatia je vytváranie priaznivého prostredia, posilňovanie partnerských vzťahov i rozvoj cezhraničnej spolupráce slovenských a ukrajinských subjektov na rôznych úrovniach i v rôznych oblastiach. Tento rok je hlavným organizátorom PSK, spoluorganizátormi sú Košický samosprávny kraj, Zakarpatská oblastná štátna administrácia a Zakarpatská oblastná rada,“ uviedla Jeleňová. Na Dni priateľstva – Dni dobrosusedstva sa podľa jej ďalších slov každoročne zúčastňujú predstavitelia štátnych orgánov i zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, podnikateľské subjekty, organizácie, inštitúcie a občania prihraničných oblastí. Budovanie vzájomného partnerstva aj tento rok spečatil Protokol o spolupráci na nasledujúcich 12 mesiacov, ktorý na stretnutí podpísali zástupcovia oboch krajín. „Dokument zahŕňa aktivity v oblastiach regionálneho rozvoja, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu, sociálnych služieb či životného prostredia,“ doplnila Jeleňová. Príkladom doterajšej spolupráce a priateľských kontaktov je vybudovanie infraštruktúry v Parkoch tmavej oblohy v Kolonici a v Užhorode a tiež tradičné podujatia Dni rusínskych zvykov a tradícií v Kamienke, Slávnosti Rusínov pod hradom Ľubovňa, Rusínska vatra v Malom Lipníku či výstava Karpatská kraslica v Humennom. Ako Jeleňová pokračovala, aj keď v tomto roku pôjde už o 18. ročník, po prvý raz bude podujatie viac otvorené verejnosti. Súčasťou aktuálneho ročníka boli prezentácie remesiel, trh tradičných výrobkov prihraničných regiónov i atrakcie pre deti. V kultúrnom programe vystúpil Folklórny súbor (FS) Makovica, FS Železiar a súbory z Ukrajiny.

Autor: 

  • TASR
  • mpo
  • Ubľa

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné