Cyklus metodických seminárov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

V druhom pokračovaní cyklu metodických seminárov pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry sa  účastníci na pôde Vihorlatského múzea v Humennom v priestoroch múzejnej učebne venovali problematike umeleckého prednesu na školách.

Odborná lektorka seminára Mgr. Soňa Pariláková, PhD. oboznámila prítomných s problematikou výberu literárneho textu a dramaturgickej úprave poézie i prózy do podoby vhodnej pre detský i mládežnícky prednes. Hovorila o kritériách výberu textu, o dôvodoch úprav textov a o tom, aké sú ich akceptovateľné podoby. Okrajovo sa venovala aj umeleckej kvalite recitovaných textov a ich interpretácii, ktoré s dramaturgiou neoddeliteľne súvisia. Okrem prezentácie základných princípov a postupov úpravy textu bolo súčasťou seminára aj praktické spoločné tvorenie. Podujatia na podporu vzdelávania dospelých a detí na školách v rámci všestranného rozvoja umeleckého prednesu sa zúčastnilo sedemnásť učiteliek slovenského jazyka a literatúry a vedúcich dramatických odborov z okresov Humenné, Snina, Medzilaborce a Michalovce. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Ďalší z cyklu metodických seminárov pripravuje Vihorlatské múzeum v Humennom v septembri tohto roka.

Autor: 

  • archív VM

Foto: 

Diana Lukáčová, Humenné
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné