Colníci vo Vyšnom Nemeckom odhalili státisíce pašovaných cigariet

Na colnom hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom odhalili colníci státisíce kusov pašovaných cigariet ukrytých pod strechou mraziarenského návesu. Finančný únik na cle a daniach bol vyčíslený na takmer 89-tisíc eur.

Na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké v nedeľu 19.8.2018 odhalili colníci v mraziarenskom návese nákladného motorového vozidla imatrikulovanom na Ukrajine kontraband pašovaných cigariet. Ukrajinský vodič prepravoval náklad prázdnych sudov na pivo. Zásielka smerovala z Ukrajiny do Čiech. Vodič ani na výzvu colníka nedeklaroval dovoz žiadneho iného tovaru. Colníci podrobili vozidlo vrátane návesu kontrole inšpekčným skenovacím systémom. Ako podozrivý priestor označili strop návesu. Následne vozidlo skontroloval aj služobný pes. „Po dôkladnej fyzickej kontrole návesu colníci odhalili celkom 623 000 kusov cigariet (3 115 kartónov), ktoré boli uložené v priestore určenom na izoláciu strechy návesu. Cigarety boli balené v spotrebiteľskom balení po 20 ks, v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane, označené na spotrebiteľskom balení ukrajinskými kontrolnými známkami. Finančný únik na cle a daniach predstavuje 88 799,928 eura,“ ozrejmila hovorkyňa Colného úradu Michalovce Klára Baloghová. Prípad vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu colníci postúpili miestnemu príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý vedie vyšetrovanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu pre porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi podľa trestného zákona odňatie slobody od jedného do päť rokov. Informovala hovorkyňa Colného úradu v Michalovciach Klára Baloghová.

Autor: 

  • mpo
  • Vyšné Nemecké

Foto: 

 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné