Colníci si počkali na tisícky pašovaných cigariet až do ďalšieho dňa

V colnom pohraničnom pásme zaistili colníci sedemtisícdvesto kusov pašovaných cigariet ukrytých v podbehoch osobného vozidla, ktorého vodič ušiel. Finančný únik v tomto prípade predstavuje viac ako tisíc eur.

V stredu 22. augusta vykonávali colníci zvýšený colný dohľad v colnom pohraničnom pásme. Kontrolná mobilná skupina colníkov spozorovala v katastri obce Kristy, neďaleko ukrajinskej hranice, odstavené osobné motorové vozidlo v blízkosti kukuričného poľa. Vo vozidle sa nenachádzal vodič ani žiadna iná osoba. Keďže vozidlo bolo uzamknuté a colníci nadobudli podozrenie, že sa v ňom môže nachádzať tovar, ktorý mohol uniknúť colnému dohľadu, privolali si na pomoc služobného psa. „Ten okamžite značil na oboch stranách podvozku vozidla, že v tých priestoroch sa môže nachádzať tabakový tovar. Colníci zostali pri vozidle do ďalšieho dňa, až kým sa pri ňom neobjavil unavený vodič. Po presune vozidla do kontrolnej haly, kde colníci začali rozoberať vozidlo, sa ukrajinský vodič rozhodol sám im pomôcť v demontáži. Po dôkladnej fyzickej kontrole celého vozidla odhalili colníci v podbehoch na oboch stranách vozidla celkom 7 200 kusov cigariet,“ informovala hovorkyňa Colného úradu Michalovce Klára Baloghová. Cigarety boli balené v spotrebiteľskom balení po 20 ks, v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane, označené na spotrebiteľskom balení ukrajinskými kontrolnými známkami. Finančný únik na cle a daniach predstavuje 1 054,34 eura. Po preverení bolo zistené, že tento ukrajinský vodič s vozidlom so sobraneckými evidenčnými číslami, v ktorých sa našli cigarety, prestúpil v stredu 22. augusta hranicu z Ukrajiny na Slovensko. Pri vypočutí uviedol, že sa chystal pracovať do Čiech a cigarety si zaobstaral na prilepšenie. Prípad vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu colníci postúpili miestne príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý vedie vyšetrovanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu pre porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru. Páchateľovi podľa trestného zákona hrozí odňatie slobody od šiestich mesiacov do troch rokov a môže byť tiež vyhostený zo Slovenska.

Autor: 

  • mpo
  • Vyšné Nemecké

Foto: 

 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné