Chemes vyzval mesto Humenné k oficiálnemu rokovaniu

Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné adresovala v uplynulých dňoch vedeniu mesta Humenné list, v ktorom zástupcov samosprávy vyzýva na rokovania o spoločnom postupe v tepelnom hospodárstve. Vedenie Chemesu upozorňuje, že napriek počiatočnému záujmu mesta sa za posledný rok nič podstatné neudialo a pri riešení tepelného hospodárstva naďalej pretrváva nepriaznivý stav.

Riešenie situácie v tepelnom hospodárstve v meste Humenné by podľa Chemesu malo byť prioritou nielen vedenia mesta, ale aj poslaneckého zboru, pretože sa táto problematika priamo dotýka takmer 30-tisíc obyvateľov Humenného. Firma, ktorá je centrálnym výrobcom a dodávateľom tepla, upozorňuje, že už na budúci rok vyprší zmluva o prenájme tepelných rozvodov Humenskej energetickej spoločnosti (HES, s. r. o.) a doteraz nebola prijatá žiadna dohoda alebo rozhodnutie, ktoré by jasne garantovalo a zadefinovalo riešenie tepelného hospodárstva na najbližšie roky. Chemes preto prostredníctvom listu vyzval primátora a vedenie mesta k stretnutiu na oficiálnej úrovni za účelom prerokovania ďalšieho spoločného postupu.

Chemes: Tepelné hospodárstvo mesto roky zanedbávalo

Vedenie spoločnosti Chemes, a. s., pripomína, že počas pôsobenia bývalej primátorky mesta Humenné Jany Vaľovej nedošlo k žiadnemu rozvoju v oblasti tepelného hospodárstva v meste Humenné. „Naopak, došlo iba k bráneniu v investíciách do tepelného hospodárstva, a to tak do centrálneho zdroja tepla, ako aj do tepelných rozvodov a osočovaniu, a hanlivým útokom na predstaviteľov našej spoločnosti, ktoré bolo riadené politickou-ekonomickou oligarchiou,“ uviedlo vedenie firmy Chemes, a. s. Pripomína, že počas tohto obdobia namiesto toho, aby bol vybudovaný nový kotol a lacnejšie teplo o cca 20 %, mesto vydalo záporné stanovisko v stavebnom konaní pre nový kotol, ktorým sa mala zefektívniť výroba tepla v Humennom, pričom mesto svoje stanovisko relevantným spôsobom neodôvodnilo. „Okrem toho mesto nerealizovalo investície do tepelných zariadení v zmysle platnej nájomnej zmluvy uzavretej s Humenskou energetickou spoločnosťou, v dôsledku čoho sa dostalo tepelné hospodárstvo mesta do katastrofálneho technického stavu,“ zdôraznil Chemes.

Nepriaznivý stav naďalej pretrváva

Výrobca a dodávateľ tepla uviedol, že po minuloročných komunálnych voľbách pozitívne privítali zmenu vedenia mesta, ktoré začalo prejavovať zvýšený záujem o riešenie otázok týkajúcich sa tepelného hospodárstva. „S odstupom času však musíme konštatovať, že sa v tejto oblasti napriek počiatočnému záujmu nič podstatné neudialo a naďalej pretrváva nepriaznivý stav tepelného hospodárstva,“ konštatuje Chemes. Dodáva, že za tento kalendárny rok došlo akurát k niekoľkým prerušeniam súdneho sporu medzi mestom a Humenskou energetickou spoločnosťou, avšak s nulovým výsledkom, keďže mesto sa nedohodlo s Humenskou energetickou spoločnosťou na uzavretí novej nájomnej zmluvy a urovnaní sporu s cieľom získania eurofondov na rekonštrukciu rozvodov. „Jediným pozitívnym výsledkom bola aktualizácia energetickej koncepcie mesta v oblasti tepelného hospodárstva s potvrdením pozície centrálneho zdroja tepla, čo ale nie je to výsledkom práce mesta a jeho zástupcov, ale odborníkov Slovenskej technickej univerzity z Bratislavy,“ spresnil Chemes.

Poslankyňa sa pýtala mesta: Kedy zasadnete za rokovací stôl?

Na nedostatočnú komunikáciu mesta s Chemesom v takej závažnej téme sa pýtala na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva aj poslankyňa Silvia Cukrovaná. „Dňa 19.6.2019 bol stiahnutý z programu rokovania zámer mesta prenajať energetické zariadenia vo vlastníctve mesta Humenné Humenskej energetickej spoločnosti. Začala sa nová vykurovacia sezóna a moja otázka znie: Od toho dátumu uskutočnili sa už nejaké rokovania v súvislosti s problematikou tepelného hospodárstva a jeho riešenia do budúcnosti v našom meste so spoločnosťou Chemes? Ak áno, s akým výsledkom? Ak nie, kedy zasadnete za rokovací stôl? Keďže existujúca zmluva je platná len do 31.12.2020,“ upozornila poslankyňa. Chemes upozornil, že čas neúprosne beží a mnohí zainteresovaní sa tvária, akoby sa ich tento problém netýkal. „Zdá sa nám, akoby sa v rámci niektorých zástupcov mesta neriešil celospoločenský problém mesta, ale niektorí zástupcovia mesta a poslanci uprednostňovali vlastné záujmy, záujmy svojich zamestnávateľov a obchodných partnerov nad záujmami zdravého fungovania mesta Humenné.“ Chemes navrhol vedeniu mesta, aby sa stretnutie na oficiálnej úrovni uskutočnilo v polovici novembra. Rokovanie sa ma týkať nielen tepelného hospodárstva, ale aj ďalšieho rozvoja Priemyselného parku Chemes, zabrzdenej investície zo strany mesta na rozvoj centrálneho zdroja tepla a možných iných technických riešení centrálneho zdroja tepla v budúcnosti, ktorým je CHEMES, a. s., Humenné, predaja majoritného obchodného podielu spoločnosti Chemes v Humenskej energetickej spoločnosti a aktivít mesta na zabezpečenie spoľahlivosti distribučného systému v meste do budúcna. Chemes vysvetlil, že niekoľkokrát prerušil súdne spory, ktoré má s mestom, aby vytvoril lepšie podmienky na spoločné rokovanie. „Predchádzajúce vedenie nám doteraz bránilo v investíciách a teraz sa zasa nič nerobí, nespolupracuje. Preto sme vedeniu mesta adresovali list, aby sme sadli za rokovací stôl,“ informoval Chemes. Mestu Humenné zaslal oficiálnu pozvánku na rokovanie vo štvrtok 31. októbra. „Rokovania týkajúce sa investície do tepelných rozvodov prebiehali už od januára tohto roka. Ich výsledkom bola dohoda o vytvorení podmienok na čerpanie fondov EÚ za účelom investície do centrálneho zdroja tepla. Mestské zastupiteľstvo v júni 2019 však neschválilo predloženú dohodu, nakoľko zástupca spoločnosti Chemes, a. s., neakceptoval jednu z podmienok dohody. Týmto boli všetky ďalšie rokovania zastavené až do septembra 2019, keď sa obnovili, avšak iba čo sa týka problematiky tepla a tepelnej energetiky. Ostatné vami spomínané témy neboli predmetom rokovaní. V prípade ich otvorenia humenská radnica poskytne stanovisko,“ uviedlo vo svojom stanovisku mesto Humenné.

Chemes chce diskutovať aj o budúcnosti priemyselného parku

Spoločnosti Chemes, a. s., Humenné a Priemyselný park Chemes, s. r. o., uviedli, že už viac ako 10 rokov sú vážnou garanciou pre sociálny zmier v tomto meste. Dodali, že len veľmi ťažko a s obrovským úsilím sa im darí držať zamestnanosť približne 2000 ľudí v Priemyselnom parku Chemes. „A nezabúdajme, že ďalšie tisíce rodín sú na to napojené mimo priemyselného parku. Napriek tejto snahe, ako bolo vyššie uvedené, naša spoločnosť bola negatívne popisovaná a označovaná rôznymi klamstvami,“ konštatuje Chemes. Dodáva, že odchodom bývalej primátorky očakávali, že sa stratí vplyv politickej-ekonomickej oligarchie. „Ale, bohužiaľ, k tomu nedošlo, pretože skrytí majitelia Nexisu pochádzajú z toho istého prostredia ako bývalá primátorka Vaľová. Môžeme konštatovať, že každému je jasné, prečo obhajovala reštrukturalizačný plán Nexisu. Od spustenia reštrukturalizačného plánu Nexisu má spoločnosť CHEMES, a. s., Humenné značné problémy najmä finančného charakteru s firmou Nexis a naďalej pokračujúce očierňovanie našej spoločnosti v rôznych médiách, kde sú podsúvané polopravdy a klamstvá tejto spoločnosti,“ konštatuje Chemes. Podľa vedenia firmy by sa predstavitelia mesta mali minimálne prísť informovať o takých závažných skutočnostiach a mal by prebiehať aktívny pracovný dialóg. Podľa Chemesu táto neúnosná situácia nemôže naďalej trvať. „Pretože necítime žiadnu garanciu zo strany mesta na fungovaní Priemyselného parku Chemes ako ani žiadnu podporu našej činnosti. V takejto neistote nemôže naša spoločnosť dlhodobo fungovať, pričom naša spoločnosť v tejto neistote funguje približne 10 rokov,“ uvádza Chemes. Spresňuje, že ak nebudú dohodnuté jasné pravidlá a podmienky ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva, ktoré budú premietnuté v spoločnom dokumente - Memorandum o porozumení, ich spoločnosť nedokáže objektívne garantovať bezproblémové fungovanie Priemyselného parku Chemes a centrálneho zdroja tepla do budúcnosti.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné