Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou

Klub vojenskej histórie a strelecký klub Hodošík v spolupráci s Detskou organizáciou Fénix, o. z., a vedúcim partnerom Gmina Besko sa v rámci projektu „Cestovanie medzi históriou a súčasnosťou“, cezhraničná spolupráca Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020, projekt č. INT/EK/KAR/1/II/B/0154 zúčastnil dňa 26.05.2019 na príprave a realizácii historického podujatia s názvom Mymoń 1915. Pripravované podujatie bolo výsledkom ročnej spolupráce v rámci projektu, počas ktorého prebiehali technické nácviky, ako aj organizačné prípravy všetkých zúčastnených. Klub svojimi poznatkami a skúsenosťami pri organizovaní podobných akcií prispel k úspešnej realizácii podujatia, kde ľudia mohli vidieť inscenáciu bojov z 1.sv. vojny, delostrelecké výstrely, zákopy, vzdušné súboje lietadiel z 1. sv. vojny, pyrotechnické efekty, dobové uniformy, zbrane z obdobia 1. sv. vojny a veľa iného. Veríme, že takáto blízka spolupráca s našimi partnermi z Poľska a Slovenska bude pokračovať i naďalej a divákom takýmto spôsobom aspoň sčasti priblížime krutosť a nezmyselnosť vojnových konfliktov.

Autor: 

  • Peter Kalanin
  • Stakčín

Foto: 

KVHaSK Hodošík
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné