Cesta na Komenského ulici je v katastrofálnom stave. Vodiči musia vydržať dokonca apríla

Cesta na Komenského ulici v Humennom pripomína po oprave kanalizácie tankodrom. Samospráva tvrdí, že nový asfaltový povrch by mal byť hotový najneskôr do konca apríla. Mesto chce na tomto dopravnom úseku vybudovať čo najskôr aj odbočovací pruh.

Na katastrofálny stav cesty upozornila na poslednom rokovaní zastupiteľstva aj mestská poslankyňa Alena Židová. Poslankyňa uviedla, že na tejto ulici je potrebný nielen nový asfaltový povrch, ale aj nový odbočovací pruh. „Na túto akciu je vypracovaná projektová dokumentácia. Bola by som rada, aby sa na to nezabudlo. Tento problém sa vlečie už niekoľko rokov. V lete na tejto ulici bola vymenená kanalizácia. Viem, že časť pozemkov je vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je realizácii tohto odbočovacieho pruhu naklonený,“ povedala poslankyňa.

Židová: Cesta je v hroznom stave. Vodiči tŕpnu, aby si nepoškodili auto

„V súčasnosti je táto cesta v hroznom stave a bez asfaltového povrchu. Bolo by na škodu, aby sa dal asfalt a odbočovací pruh nevybudoval. Žiadam preto ešte raz o doplnenie do plánov investičných akcií túto akciu tak, aby sa tento akútny problém vyriešil. Vieme, že na tejto ulici okrem stredných škôl sa nachádza aj liečebňa dlhodobo chorých, tam bol nedávno zriadený urgentný príjem, po ceste chodia sanitky s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc, mestská hromadná doprava, zamestnanci škôl, rodičia našich žiakov. Každý, kto na tú ulicu v súčasnosti odbočí, tŕpne, či si nepoškodí auto. Realizovaním tejto akcie sa dosiahne zrýchlenie dopravy v našom meste a skvalitnenie cesty,“ upozornila Židová.

Primátor: Už som urgoval investora

Primátor Miloš Meričko tvrdí, že vybudovanie odbočovacieho pruhu bude mesto riešiť. „Čo sa týka ale samotnej cesty, bude ju treba majetko-právne vysporiadať. To povolenie na rozkopávku Komenského ulice sa vlastne týka jednej akcie, ktorú robí investor Východoslovenská vodárenská spoločnosť aj na Gaštanovej ulici. Vieme o tom, že je v katastrofálnom stave, ja som niekoľkokrát urgoval investora, stretol som sa aj s realizátorom stavby, aby túto cestu aspoň v schodnom stave udržiavali, a myslím si, že v tejto chvíli sa to aj deje. Kontrolujeme to, ale, samozrejme, tie nepríjemnosti sú obrovské. Napokon tú investičnú akciu bolo treba urobiť, pretože kanalizácia nestíhala zbierať splaškové vody. V každom prípade ešte v novembri moja predchodkyňa predlžila tú lehotu do 30 apríla. Keďže je zima a obaľovačky nefungujú, to znamená, že ten asfalt sa nemôže dať, nielen pre poveternostné podmienky, ktoré sú, ako je mráz, ale aj preto, že proste nie sú v stave to urobiť skôr ako do 30. apríla,“ objasnil primátor.

Najprv opravia cestu, potom vybudujú odbočovací pruh

Mestský a zároveň krajský poslanec Ivan Hopta uviedol, že sa o túto cestu zaujímali s poslancom Michalom Babinom aj na kraji. „My sme sa spolu s poslancom Babinom zaujímali o túto situáciu. Plne to podporujem. Teraz je otázka: Tú cestu musia opraviť do konca apríla, my, keď chceme robiť odbočovací pruh, budeme musieť mať najprv ten pozemok vo svojom vlastníctve, to znamená, že musí prebehnúť prevod pozemku z VUC na mesto Humenné. Potom musíme vypracovať nejakú projektovú dokumentáciu, potom zadať nejakú zákazku niekomu. Teraz je otázka, či budeme čakať za tým niekedy do septembra, dokedy sa to uskutoční, alebo či tú cestu predsa nedokončíme do konca apríla. Ja si myslím, že ľudia nás pozabíjajú, ak by sme povedali, že musíme čakať, dokedy budeme robiť odbočovací pruh, čiže je taká dilema, či vôbec môžeme dávať do súpisu týchto akcií túto akciu, keď nie je to náš pozemok,“ poznamenal Hopta. Primátor Miloš Meričko vysvetlil, že o odkúpenie pozemku už požiadali Prešovský samosprávny kraj. „Samozrejme, nevieme, dokedy by bola realizovateľná, dokedy teda prejdú pozemky k nám, dokedy dokážeme realizovať tento odbočovací pruh. Prikláňam sa k tomu, čo hovorí pán poslanec Hopta, že naozaj tá nespokojnosť ľudí na Komenského ulici by sa tým ďalej ešte viac predlžovala a je lepšie, ak do toho apríla naozaj ten asfalt príde na cestu na Komenského ulici a budeme tento problém riešiť priebežne tak, ako bude prichádzať odozva z Prešovského samosprávneho kraja,“ vysvetlil primátor.

O ceste rokovali ešte s bývalým županom

Poslanec Michal Druga uviedol, že sa problémovou cestou zaoberali na kraji ešte za bývalého župana Petra Chudíka. „Myslím si, že projektová dokumentácia k tomuto je hotová asi od roku 2016. V roku 2017, ešte ako poslanec PSK, na výzvu mesta s pánom poslancom Ferkom sme rokovali s bývalým predsedom PSK a dohodlo sa vtedy, keďže pozemky sú Prešovského samosprávneho kraja, projektovú dokumentáciu už má mesto vypracovanú, tak investičnú akciu, myslím, že v hodnote 30-tisíc eur, aby zafinancovalo PSK. Predchádzajúci predseda s tým, samozrejme, súhlasil. Preto na našu výzvu vlastne mesto odstúpilo za symbolické euro projektovú dokumentáciu na Úrad Prešovského samosprávneho kraja. Čiže myslím si, že keď chcete ušetriť čas a z logického hľadiska by to bolo oveľa jednoduchšie, ak by  túto akciu zrealizoval PSK, pretože z rozpočtu PSK je to zanedbateľná čiastka a ušetrili by sa tým zbytočné presuny majetkov a urobilo to PSK na svojom vlastnom pozemku a urobilo by to za projektovú dokumentáciu, ktorú by mesto bezodplatne za symbolické euro poskytlo,“ vysvetlil poslanec Michal Druga.

Šalata: Kraj nemôže urobiť cudziu cestu

Poverený vedúci Odboru územného plánovania a výstavby Mestského úradu v Humennom Marián Šalata vysvetlil, že kraj je pripravený svoj pozemok pod cestou mestu odpredať, ale nie ju rekonštruovať. „PSK pripravilo písomné vyjadrenie, že cesta Komenského medzi gymnáziom a terajšou ekonomickou školou je mestská. Patrí mestu Humenné a cesta okolo kasární zasa patrí Slovenskej správe ciest - Investorský útvar Košice, čiže oni práve toto, čo pán poslanec Druga hovorí, nemôžu urobiť, lebo by budovali cudziu cestu. Buď mestskú, alebo Slovenská správa ciest Košice. Preto si to musí mesto samo vybudovať, a preto povedali, že nám tento pozemok, na ktorý už je vypracovaný geometrický plán na odčlenenie, túto časť pozemku predajú,“ vysvetlil Šalata. Cesta by mala byť zrekonštruovaná do konca apríla. Mestské zastupiteľstvo zároveň zaradilo do plánu investičných akcií na tento rok aj návrh poslankyne Aleny Židovej, aby na Komenského ulici bol vybudovaný odbočovací pruh.

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

Milan Potocký
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné