Astronomické observatórium na Kolonickom sedle zažívalo počas leta boom návštevníkov aj pozorovateľov

Hlavnou úlohou Vihorlatskej hvezdárne v Humennom je vedecká a edukačná činnosť, ktorú vykonáva počas celého roka. Tohtoročné leto 2019 bolo špecifické nielen tým, že sa uskutočnilo množstvo akcií a pozorovaní, ktoré zaplnili kalendár na celé tri letné mesiace, ale objavil sa tu nový fenomén - astroturistika .

 

Letnú sezónu začali 9.júna slávnostným uvedením do prevádzky unikátneho zariadenia M.A.R.S. - Mobilná Astronomická Rotačná Stanica, ktorá je umiestnená priamo pod holým nebom pred planetáriom. Táto atrakcia zaujala návštevníkov, ktorí si pozorovanie hviezdnych objektov nočnej oblohy mohli užiť v pohodlí na polohovateľných kreslách namontovaných na kruhovej konštrukcii, umožňujúcej otáčanie zariadenia. Zhotoviteľom konštrukčne náročného zariadenia bola firma REINTER, s. r. o., Humenné za finančnej podpory z programu INTERREG V-A, POĽSKO-SLOVENSKO 2014 – 2020 v rámci projektu „Vesmír na dlani 2017“.  Vihorlatská hvezdáreň v Humennom spolu s občianskym združením „Na krídlach do Polonín“ a Paraglaidingovým klubom Vihorlat pri Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v dňoch 27.6. – 30.6.2019 zorganizovali v rámci projektu „Vesmír na dlani 2017“ podujatie pod názvom „NA KRÍDLACH DO KARPÁT“. Široké spektrum atrakcií, ale aj program plný poučných prednášok - Projekt APOLLO, M. R. Štefánik astronóm a letec, spojený s výstavou o jeho živote a činnosti boli nepochybne zaujímavým obohatením akcie. Počasie bolo priam stvorené na prehliadku areálu a lietadiel, zároveň tu bola možnosť vidieť svet z vtáčej perspektívy tréningovými letmi na motorových rogalách. Večer sa uskutočnili teleskopické pozorovania a fotografovania zaujímavých objektov hviezdnej oblohy do skorých ranných hodín. V dňoch 1. až 6. júla sa v spolupráci so šachovým klubom Šachy REINTER uskutočnila astrostáž formou detského šachového tábora s názvom „Vesmírna rošáda“. Astronomická časť programu pozostávala z prednášok, 3D filmov v digitálnom planetáriu a pozorovaní objektov nočnej oblohy. Od 8. júla do 14. júla sa zúčastnila na stáži skupina mladých ľudí zo Záporožia, Ukrajina. Účastníci stáže sa oboznámili so základmi astronómie. Spoznávali aj krásy okolitej prírody vo forme turistických výletov, a tak sa naplnila myšlienka rozvoja astroturistiky v našom regióne. Čiastočné zatmenie Mesiaca 16. júla pozorovali záujemcovia spolu s odborníkmi vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom. Pozorovanie na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle bolo doplnené prednáškami - Mesiac a jeho výskum a Apollo 11 – 50 rokov od prvého pristátia človeka na Mesiaci. Pod názvom Vesmír na dlani – od mikro až po makrosvet bola od 24.7. – 2.8.2019 v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle inštalovaná fotografická výstava, ktorá mala za cieľ ukázať krásu sveta okolo nás v rôznych miestach, z rôznych uhlov pohľadu a s rôznymi zobrazovacími technikami. Veľkorozmerné fotografie ukázali širokú škálu od vzdialených objektov vesmíru až po makrosvet iných krás sveta, ktorých autormi sú účastníci fotografických workshopov zo Slovenska a Poľska. Organizátorom výstavy bol vedúci partner projektu „Vesmír na dlani 2017“ Arboretum a Katedra fyziografie Bolestraszyce, Poľsko, kde ako partner bola zapojená aj Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Výstava bola umiestnená v exteriéri observatória. Astrostáž „Variable 2019“ organizovala Vihorlatská hvezdáreň s podporou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a spoluorganizátori boli Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, gmina Wisniowa Poľsko, Slovenský zväz astronómov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Neinvestičný fond Teleskop. V dňoch 24. júla až 2. augusta 2019 prebiehalo pozorovanie premenných hviezd na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle za účasti astronómov zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska. Väčšina nocí bola využiteľná len čiastočne, pozorovania boli často prerušované oblačnosťou. Tradičné pozorovanie meteorického roja „Perzeidy“ prebiehalo v termíne od 7.8. do 13.8.2019, na ktorom sa zúčastnilo 15 pozorovateľov. Celé podujatie bolo podporené dotáciou od Slovenského zväzu astronómov. Pri tejto pozorovacej akcii sme dostali správu od známeho českého astrofotografa pána Petra Horállka, ktorý oznámil veľmi potešujúcu správu. Fotografia, ktorej autorom je práve on a ktorá vznikla nad kolonickým planetáriom v auguste 2018, sa stala Astronomickou fotografiou dňa NASA pre 12. august 2019. Je to už druhý medzinárodný úspech a pocta pre Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Fotografia sa objavila na portáli amerického Národného úradu pre letectvo a kozmonautiku /NASA/ pod titulom Astronomy Picture of the Day. Potvrdil už známe, že observatórium leží v Parku tmavej oblohy, čo je jedno z najlepších miest v strednej Európe z hľadiska zachovania prírodnej tmy ďaleko od zdrojov škodlivého svetelného znečistenia z miest. Astrostáž študentov Ľvovskej polytechniky, Ukrajina v dňoch 19. až 25.8.2019 je dôkazom dobrej spolupráce aj za hranicami Slovenska. Záver leta patril podujatiu Astrobikers 2019, ktorú si nenechali ujsť záujemcovia o cyklistiku a astrofotografiu. Tento ročník s názvom „Po stopách Orla“ sa uskutočnil od 28. augusta do 4. septembra 2019 a zúčastnilo sa ho 10 účastníkov. Celkovo bolo nafotených 14 905 záberov určených na ďalšie spracovanie. Výsledné fotografie budú k dispozícii na prezretie aj na webovej stránke hvezdárne. Mimo týchto väčších organizovaných akcií odborní pracovníci poskytovali odborné prednášky pre návštevníkov observatória, ale aj v prednáškovej sále vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom. Celkovo nás za tri letné mesiace navštívilo 3.213 návštevníkov.

Autor: 

  • Tatiana Rusinková
  • Humenné

Foto: 

VH
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné