Ak chcú Humenčania platiť menej za odpad, musia viac separovať

Od množstva vyseparovaného odpadu sa odvíjajú poplatky za uskladnenie odpadu na skládke. „Čím viac budeme separovať, tým menšie poplatky na skládku budeme odvádzať,“ potvrdil riaditeľ Technických služieb mesta Humenné Milan Kuruc.

Technické služby vyseparujú ročne približne 3-tisíc ton odpadu, čo z celkového množstva vyzbieraného odpadu predstavuje približne 40 percent. Na prevádzku separačného dvora nie je potrebný finančný príspevok mesta, pretože náklady kryje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s., s ktorou mesto a následne Technické služby ako zberová spoločnosť podpísali Zmluvu o prevádzke triedeného zberu. Náklady na prevádzku separačného dvora predstavujú čiastku 325 760 eur. Mesto ale prostredníctvom technických služieb platí za zber, odvoz a uloženie odpadu na skládke. Samospráva dá tento rok technickým službám príspevok na komplexné   riešenie nakladania s komunálnym a nebezpečným odpadom vrátane starostlivosti o uzatvorenú skládku odpadov sumu 727-tisíc eur. Ak chce mesto platiť čo najmenej za uloženie odpadu na skládke, musia obyvatelia čo najviac separovať.

Podľa riaditeľa sú viacerí Humenčania uvedomelí a separujú

Od 1. januára tohto roku platí na Slovensku nový spôsob spoplatňovania uloženia odpadu. Obce, ktorým sa podarí vyseparovať viac odpadu, zaplatia za uloženie odpadu na skládke menej. Riaditeľ technických služieb odhaduje, že vlani vyseparovali viac ako 40 percent odpadu. „My ešte definitívne nemáme uzavreté množstvo, potvrdené množstvo zhodnotených odpadov. Už teraz viem v spolupráci s mestským úradom, že to percento prekročí hranicu 40 percent, odhadujem maximálne tých 42 percent,“ povedal Milan Kuruc na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Humennom. Potvrdil, že od toho sa bude odvíjať aj výška poplatku za množstvo uloženého odpadu na skládke. Očakáva, že v prípade Humenného to bude 7 eur za tonu odpadu. „Zmestili sme sa ešte do hranice tých 7 eur, ak by to percento bolo nižšie, myslím, že ďalšia hranica nasleduje 10 eur. Za touto by bolo už dosť katastrofické v rámci mesta zvýšiť cenu o takú čiastku. Ale vďaka uvedomelosti niektorých občanov sme sa dostali nad tú hranicu 40 percent. Pevne verím, že to bude nad 41 percent,“ dodal Kuruc.

Poslanec: V domácnostiach sa málo separuje

Poslanec Branislav Čekovský je presvedčený, že v nasledujúcich mesiacoch musí mesto urobiť viac, aby sa zvýšila miera separovania.Mňa by zaujímalo, čo vieme robiť napríklad, aby dosiahli sme separovateľnosť 55 percent. Je potrebné vypracovať nejakú stratégiu, určiť si nejaké ciele a potom tým cieľom podriadiť všetky naše činnosti. Ja si myslím, v prvom rade, sú dva problémy separovania: prvá vec je anonymita, kto tam hádže do tých kontajnerov, druhá vec je, že už ani v domácnostiach sa neseparuje, nad tým sa treba zamyslieť a možno aj cez nejaké fondy a granty dotovať kontajnery, ktoré už priamo v domácnostiach odpadkové koše majú, miesto na triedený dopad, lebo toto je základ,“ povedal Čekovský. Je presvedčený, že ak Humenčania nevytriedia odpad doma, neskôr je jeho separácia náročnejšia a komplikovaná.

Kuruc: Potrebujeme viac kontajnerov

Riaditeľ Milan Kuruc vysvetlil, že problémy so separovaním by čiastočne zlepšil väčší počet kontajnerov. Navýšiť ich počet ale podľa Kuruca nebude jednoduché. „S tým máme problém, firma ENVI-PAK, tzv. organizácia združenia výrobcov, nechce realizovať našu požiadavku na zvýšenie počtu kontajnerov na separovaný odpad, pretože im to nabúra takzvanú efektivitu zberu. Poviem to otvorene, oni chcú svoju mieru zisku a my, keď ten zber separovaného odpadu budeme realizovať, povedzme nie 2-krát, 3-krát týždenne, ale povedzme 5-krát týždenne, im to nevychádza finančne, klesne im miera zisku. To je náš problém, prečo nemôžeme rozšíriť sieť. Je dôležité sadnúť si s nimi, oni mi aj sľúbili, že na prelome rokov sa stretnem s vedením mesta, s vedením firmy ENVI-PAK, rozoberiem situáciu,“ dodal Kuruc. „Im takáto situácia vyhovuje, budem ich kontaktovať ďalej, pretože od toho sa odvíja aj budúcnosť našich poplatkov, takže my nejakým spôsobom musíme ich donútiť, aby nám dovolili rozšíriť siete kontajnerov, množstvo kontajnerov,“ upozornil riaditeľ.

Ak budú Humenčania zodpovední, poplatky za odpad budú nižšie

Technické služby majú oproti minulému roku v tohtoročnom rozpočte o 280-tisíc eur viac. Z tejto sumy až 188-tisíc eur pôjde na platy 102 zamestnancov vrátane odvodov. Kuruc vysvetlil, že to súvisí s nárastom miezd pracovníkom štátnej a verejnej správy o 10 percent. Dodal, že do navýšenia je zarátaná aj predpokladaná cena navýšenia za uskladnenie odpadu. „Chcel by som upozorniť poslancov a obyvateľov mesta, aby sa k tomu postavili tak ako treba, pretože nie je to výmysel terajšieho vedenia mesta. Tomuto navýšeniu by sa nikto z nich nevyhol, je to v zmysle zákona, musíme to prijať tak, ako nám zákon káže. Tých 40-tísíc eur je odhadovaná čiastka, všetko záleží od toho, ako budeme odpad separovať teraz, a v budúcnosti hlavne, pretože od toho sa vyvíjajú poplatky za uskladnenie odpadu. Čím viac budeme separovať, tým menšie poplatky na skládku budeme odvádzať. Je na nás a na uvedomelosti občanov tohto mesta, ako sa k tej separácii postavíme. Ak budeme zodpovední, tak poplatky budú nižšie, ak budeme menej zodpovední, tak budú, samozrejme, podstatne vyššie,“ uzavrel Kuruc.

 

Autor: 

  • Milan Potocký
  • Humenné

Foto: 

MIPO
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné