Živnostníci môžu komunikovať s finančnou správou aj prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu

 

Od 1. júla 2018 podľa zákona o správe daní sú všetky fyzické osoby - podnikatelia a aj ich zástupcovia povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky.

Jeden zo spôsobov, ktorý môže živnostník ako daňový subjekt využiť  pri odosielaní dokumentov finančnej správe, je zásielka prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu s čipom a elektronickým podpisom. O občiansky preukaz, resp. jeho aktiváciu, a tiež o vydanie certifikátov k elektronickému podpisu možno požiadať na hociktorom z 84 pracovísk dokladov na Slovensku nezávisle od miesta pobytu. MV SR upozorňuje, že na oddeleniach dokladov sa už pomaly rozbieha tzv. pasová sezóna a čakacie doby sa začínajú pomaličky predlžovať. Momentálne sa čakacie doby v celoslovenskom priemere pohybujú okolo 10 minút. „Upozorňujeme tiež, že základná zákonná lehota na vydanie občianskeho preukazu je 30 dní. V súčasnosti je síce doba spracovania podaných žiadostí 15 – 20 dní, ale v závislosti od počtu podaných žiadostí môže výrazne stúpnuť,“ informovalo tlačové oddelenie ministerstva vnútra SR.

Autor: 

  • ts
  • Slovensko

Foto: 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné