ŠPORTOVEC PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

NOMINUJTE TÝCH NAJLEPŠÍCH

do 19. decembra 2019

Prešovský samosprávny kraj pripravuje v poradí 17. ročník ocenenia - Športovec roka PSK. Jednotlivcov a kolektívy, ktoré v roku 2019 dosiahli najvýraznejšie výsledky a uspeli na slovenských, európskych a svetových športoviskách, vyberie odborná komisia zložená z aktívnych novinárov, zástupcov PSK a Krajského športového centra v Prešove.

K minuloročným oceneným kategóriám - najúspešnejší športovec, najpopulárnejší športovec v internetovom hlasovaní, najúspešnejší znevýhodnený športovec, najúspešnejší športový kolektív, najúspešnejší žiak (športovec strednej školy), najúspešnejšia stredná škola, najúspešnejší športový kolektív mládeže a Cena predsedu PSK pribudnú za rok 2019 nové kategórie. Vyberať sa budú najväčší talent - športovec do 15 rokov, najúspešnejší tréner mládeže do 18 rokov a najúspešnejší tréner dospelých Prešovského samosprávneho kraja.

Komisia bude o ocenených rozhodovať na základe stanovených kritérií, ktorými sú v prípade jednotlivcov účasť a umiestnenie na olympijských hrách, majstrovstvách sveta, Európy, na podujatiach Svetového pohára či majstrovstvách Slovenska. Medzi ďalšie zohľadňované hľadiská patrí aj reprezentácia Slovenska, podávanie dlhodobých špičkových výkonov, pozícia lídra úspešného tímu a pomocné kritérium, ktorým je konkurencieschopnosť v jednotlivých športových odvetviach.

U kolektívovje pre návrh ocenenia rozhodujúca účasť a umiestnenie v najvyšších európskych súťažiach či v dlhodobých najvyšších súťažiach v rámci Slovenska, aj tu sa možno oprieť o pomocné kritérium, ktoré je rovnaké ako u jednotlivcov.

Odborná komisia sa bude zaoberať všetkými doručenými návrhmi na ocenenie. Prešovský samosprávny kraj si v prípade nesplnenia niektorých z požadovaných kritérií v jednotlivých kategóriách vyhradzuje právo ocenenie neudeliť.

Nominácie je potrebné zaslať  najneskôr do 19. decembra 2019 elektronicky na emailovú adresu: sportovec@vucpo.sk, prípadne poštou na adresu: Úrad PSK, Športovec roka 2019, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Nominácie musia obsahovať údaje nominovaného športovca, trénera alebo kolektívu (s ich klubovou príslušnosťou), uvedenie kategórie, v ktorej budú komisiou posudzovaní, informácie o ich dosiahnutých úspechoch v roku 2019 a ich krátku športovú vizitku. Samozrejmosťou sú kontaktné údaje nominujúceho, ale i súhlas nominovaného a nominujúceho so spracovaním osobných údajov. 

Bližšie informácie o ocenení Športovec roka PSK 2019 a potrebné formuláre sú zverejnené na webovej stránke krajskej samosprávy -www.vucpo.sk.

 

Autor: 

  • ts
  • Ivana Ondriová; Prešov
 
 
 

Kontakt

Tel.: +421 911 256 749
057 772 2227

Email redakcia@humenskyexpres.sk

Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47
(budova Vihorlat - vstup od parkoviska),
066 01 Humenné